Aktualności

20 listopada 2014

Wydziałowa Komisja Konkursowa dla Zadania 9. realizowanego w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych ogłasza nabór zgłoszeń na przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2014/15.

19 listopada 2014

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza  dodatkowy konkurs na stypendia dla profesorów wizytujących w ramach projektu  "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)"   na rok akademicki 2014/2015.

19 listopada 2014

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza  dodatkowy konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe  na rok akademicki 2014/2015 w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)”.

11 listopada 2014

Podczas Startup Weekend Toruń (7-9.11.2014) w Toruńskim Parku Technologicznym (Exea Data Center) zespół studentów informatyki WMiI UMK w składzie: Łukasz Bojarski, Dariusz Delman, Maciej Kuropatwa, Damian Kurpiewski zajął 1. miejsce za projekt, który rozwiązuje obecne problemy z kupnem biletów z automatów oraz z aplikacji mobilnych, które są rynku. Gratulujemy!

27 października 2014

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK profesor Wojciech Niemiro wygłosi wykład pt. Projektowanie i analiza algorytmów Monte Carlo. Seminarium odbędzie się w środę 05.11.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15. Serdecznie Zapraszamy!

24 października 2014

Adam Chyła, student I roku informatyki na studiach II stopnia na WMiI UMK, został nagrodzony wyróżnieniem za wkład pracy nad projektem aplikacji wspomagającej proces katalogowania i wyszukiwania nagrobków na toruńskich cmentarzach w konkursie ogłoszonym przez miasto.

24 października 2014

W dniach 4-7 listopada 2014 roku prof. Marco Burkschat z RWTH Aachen University (Niemcy) wygłosi cykl wykładów pt. "Reliability of coherent systems with dependent component lifetimes". Wykłady zostały zorganizowane w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

15 października 2014

W dniach 24-30 października 2014 roku prof. Youri Davydov z Uniwersytetu Lille 1 (Francja) wygłosi cykl wykładów pt. "Point processes and stable laws". Wykłady zostały zorganizowane w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

12 października 2014

W dniu 11 października 2014 na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - spotkanie z przedstawicielami młodej generacji polskich naukowców pod hasłem "Zawód naukowiec".

10 października 2014

Decyzją jury, powołanego przez Radę Naukową Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera  laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2014 roku został wybitny matematyk amerykański profesor Paul H. Rabinowitz z Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA. Medal przyznano w uznaniu niezwykłych osiągnięć laureata w dziedzinie metod topologicznych w analizie nieliniowej. Uroczystość wręczenia medalu mieć będzie miejsce podczas międzynarodowego VII Sympozjum Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 14 - 18 września 2015 roku w Toruniu na naszym Wydziale.

8 października 2014

Wszystkim studentom Wydziału przypominamy, że w Biblioteka WMiI UMK udostępnia materiały dydaktyczne (LISTA MATERIAŁÓW), które powstały w ramach następujących projektów unijnych:

3 października 2014

Na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 23 września 2014 r. dokonano wyboru Najlepszego Studenta UMK w roku akademickim 2013/2014. Został nim Daniel Strzelecki - student I roku studiów II stopnia kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Na tym samym posiedzeniu Senat przyznał specjalne wyróżnienie dla grupy studentów z naszego Wydziału: Aurelii Bartnickiej, Bartosza Bieganowskiego, Daniela Strzeleckiego oraz Janusza Schmude za wyniki uzyskane podczas międzynarodowych zawodów matematycznych w Błagojewgradzie (Bułgaria).

Nagrodzonym gratulujemy!

27 września 2014

W dniu 26 września 2014 r. zespół studentów III roku informatyki w składzie: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła wziął udział - jako jeden z 10 zespołów z różnych uczelni wyższych - w finale konkursu "Forum Młodych Mistrzów” organizowanego w ramach "XX Forum Teleinformatyki”.

11 sierpnia 2014

W dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2014 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 21. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2014). Wzięło w nich udział 324 studentów z 73 uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk. Wydział Matematyki i Informatyki UMK reprezentowali studenci: Aurelia Bartnicka (wyróżnienie), Bartosz Bieganowski (nagroda trzeciego stopnia), Janusz Schmude (nagroda drugiego stopnia) oraz Daniel Strzelecki, który zdobył nagrodę I stopnia. Gratulujemy!

24 czerwca 2014

Projekty badawcze: „Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń typu Borsuka-Ulama oraz topologia stosowana/obliczeniowa, ze szczególnym uwzględnieniem współzmienniczej topologicznej złożoności” dr. Zbigniewa Błaszczyka oraz "Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią''  dr. Wojciecha Rejchela zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach - organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki - konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Gratulujemy!

26 maja 2014

W poniedziałek 26 maja 2014 r. o godz. 13:30 podczas konferencji prasowej Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego studenci III roku informatyki naszego Wydziału: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła odebrali nagrodę z rąk Prezydenta za zwycięstwo w konkursie Programowania Zespołowego w roku akademickim 2013/2014.

11 maja 2014

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata Medalu Fieldsa, prof. Elona Lindenstraussa (Hebrew University of Jerusalem). Wykład pt. Higher rank diagonalizable actions and their joinings odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz jako wykład plenarny konferencji Ergodic Theory and Dynamical Systems - Toruń 2014. Wykład odbędzie się w środę 14.05.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 11:00.

5 maja 2014

Dr Piotr Kokocki został laureatem 22-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1250 kandydatów. Spośród nich wyłoniono 136 laureatów. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

Pogoda w Toruniu

Temperatura:  4.1 °C
Ciśnienie:  1024.1 hPa
Wilgotność wzgl.:  81 %
Wiatr:  3.6 m/s, S
Opady 1h / 24h:  0.0 mm / 0.0 mm
 
Czas: 23.11.2014, godz. 19:23

Źródło danych: Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Konferencje

VII Symposium on Nonlinear Analysis, SNA 2015
14 - 18 września 2015 r.