Aktualności

27 września 2014

W dniu 26 września 2014 r. zespół studentów III roku informatyki w składzie: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła wziął udział - jako jeden z 10 zespołów z różnych uczelni wyższych - w finale konkursu "Forum Młodych Mistrzów” organizowanego w ramach "XX Forum Teleinformatyki”.

24 września 2014

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki i Informatyki zaprasza nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi na zebranie wyborcze mające na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 przedstawicieli do Rady Wydziału na kadencję 2012-2016. Zebranie, o którym mowa powyżej, odbędzie się 30 września 2014 roku w Auli Wydziału bezpośrednio po zakończeniu zebrania pracowników,  lub, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, 30 września 2014 roku w Auli Wydziału 15 minut po zakończeniu zebrania pracowników.

22 września 2014

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Eike Besta (Oldenburg Universität) pt. Using graphs and fighting linear algebra in the synthesis of concurrent systems, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 24.09.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

17 września 2014

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów i doktorantów I roku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 1 października 2014 roku (środa) o godz. 1515 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki,  ul. Chopina 12/18.

Dnia 30 września 2014 roku  o godz. 1330 w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Chopina 12/18 (Aula WMiI) odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich.
Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące stypendium i pomocy materialnej.

Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz spotkaniu z Samorządem jest obowiązkowa.

W dniach 29, 30 września oraz 1 października 2014 roku prosimy  zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D219 oraz D221), w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji). Dziekanat będzie czynny od godz. 1100 do godz. 1400.

10 września 2014

Zespół studentów III roku informatyki naszego Wydziału w składzie: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła, zakwalifikował się do finału konkursu "Forum Młodych Mistrzów” organizowanego w ramach "XX Forum Teleinformatyki”. Jako nagrodę, zespół wraz z opiekunem - dr. Bartoszem Ziemkiewiczem, otrzymał możliwość nieodpłatnego udziału w całym Forum.

31 sierpnia 2014

Grupa studentów informatyki (część z nich jest członkami Koła Naukowego Informatyków) zakwalifikowała się do finału konkursu „Forum Młodych Mistrzów” organizowanego przy konferencji „Forum Teleinformatyki”.

26 sierpnia 2014

Codzienną relację z Toruńskiej Letniej Szkoły Matematyki i Informatyki można śledzić na facebookowym profilu konferencji https://www.facebook.com/tlsmii?fref=ts.

14 sierpnia 2014

W najnowszym numerze Głosu Uczelni (Rok XXIII, nr 8/9, Sierpień/Wrzesień 2014: http://glos.umk.pl/2014/08/GU_08-2014.pdf) pojawił się artykuł o dr. Andrzeju Lewandowskim - absolwencie UMK i długoletnim pracowniku Instytutu Matematyki UMK.

11 sierpnia 2014

W dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2014 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 21. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2014). Wzięło w nich udział 324 studentów z 73 uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk. Wydział Matematyki i Informatyki UMK reprezentowali studenci: Aurelia Bartnicka (wyróżnienie), Bartosz Bieganowski (nagroda trzeciego stopnia), Janusz Schmude (nagroda drugiego stopnia) oraz Daniel Strzelecki, który zdobył nagrodę I stopnia. Gratulujemy!

24 czerwca 2014

Projekty badawcze: „Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń typu Borsuka-Ulama oraz topologia stosowana/obliczeniowa, ze szczególnym uwzględnieniem współzmienniczej topologicznej złożoności” dr. Zbigniewa Błaszczyka oraz "Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią''  dr. Wojciecha Rejchela zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach - organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki - konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Gratulujemy!

18 czerwca 2014

W pierwszym półroczu bieżącego roku - w ramach akcji promocyjnej Wydziału - w kilku liceach ogólnokształcących odbyły się spotkania z młodzieżą. Pracownicy Wydziału po wygłoszonym wykładzie popularno-naukowym przedstawiali ofertę edukacyjną Wydziału.

12 czerwca 2014

Na wczorajszej gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego laureatami - jedynymi - w kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY zostali dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski. Gratulujemy!

26 maja 2014

W poniedziałek 26 maja 2014 r. o godz. 13:30 podczas konferencji prasowej Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego studenci III roku informatyki naszego Wydziału: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła odebrali nagrodę z rąk Prezydenta za zwycięstwo w konkursie Programowania Zespołowego w roku akademickim 2013/2014.

11 maja 2014

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata Medalu Fieldsa, prof. Elona Lindenstraussa (Hebrew University of Jerusalem). Wykład pt. Higher rank diagonalizable actions and their joinings odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz jako wykład plenarny konferencji Ergodic Theory and Dynamical Systems - Toruń 2014. Wykład odbędzie się w środę 14.05.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 11:00.

8 maja 2014

Zakończyły się  prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2013/2014. Dopuszczonych do prezentacji zostało 11 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

5 maja 2014

Dr Piotr Kokocki został laureatem 22-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1250 kandydatów. Spośród nich wyłoniono 136 laureatów. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

28 kwietnia 2014

Kamil Derkowski, student informatyki studiów II stopnia, zajął I miejsce w konkursie Karierosfera 2014 w dziedzinie IT w Bankowości. Gratulujemy!

Konferencje

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki, TLSMiI 2014
25 - 29 sierpnia 2014 r.