Aktualności

16 maja 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza na otwarte zebranie pracowników, doktorantów i studentów Wydziału poświęcone prezentacji kandydatów na prodziekanów, które odbędzie się 25 maja 2016 roku o godzinie 10:15 w Auli WMiI.

13 maja 2016

W dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 12:15 w sali S4 odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące staży dla studentów II roku II stopnia kierunku matematyka.

12 maja 2016

Zakończyły się  prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2015/2016. Dopuszczonych do prezentacji zostało 11 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

6 maja 2016

Dofinansowanie w konkursie nr 2/SP/POWER/3.1/2015 STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uzyskał projekt Wydziału Matematyki i Informatyki UMK „MOC – Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” – o wartości ogółem 331 078,00 zł.

28 kwietnia 2016

Z dniem 4 maja 2016 wchodzi w życie nowe zarządzenie Rektora w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kluczowa zmiana, na którą zwracamy uwagę polega na tym, że procedura ukończenia studiów rozpoczyna się złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania (załącznik nr 1 do zarządzenia) a nie złożeniem wydrukowanych prac!

27 kwietnia 2016

Zakończył się XVI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki (23-26 kwietnia 2016). W tej edycji na naszym wydziale odbyło się aż 9 imprez. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ich przygotowanie. Byli to m.in.

27 kwietnia 2016

W dniu 24 kwietnia 2016 r. w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyły się III Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów – 3rd North Countries Universities Mathematical Competition (NCUMC 2016). Wydział Matematyki i Informatyki UMK w zawodach reprezentowali studenci: Aurelia Bartnicka, Ewelina Betlejewska, Mikołaj Marciniak, Bartosz Makuracki (wszyscy zdobyli nagrodę trzeciego stopnia!) oraz Władysław Klinikowski.

14 kwietnia 2016

Prof. dr hab. Sławomir Rybicki, obecny Dziekan, dnia 13 kwietnia 2016 r. został wybrany na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020. Gratulujemy!

10 kwietnia 2016

W dniach 7-9 kwietnia 2016 studenci Wydziału: Janusz Schmude oraz Mikołaj Marciniak wzięli udział w 26. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Janusz Schmude osiągnął znakomity wynik: zajął 6 miejsce oraz zdobył medal!  Jest to najlepszy wynik jaki studenci UMK osiągnęli w całej historii występów na zawodach organizowanych w Ostrawie. Mikołaj Marciniak zdobył  wyróżnienie. Gratulujemy!

24 marca 2016

14 kwietnia 2016 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiśniewskiego pt. "Algebry półregularnego uogólnionego standardowego typu".

15 marca 2016

W dniu 15 marca 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rekomendowane do finansowania projekty w ramach pierwszej edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych!". Jedynym projektem z naszej uczelni jest przyznany WMiI grant "Wzmocnienie potencjału naukowego studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK poprzez udział w międzynarodowych zawodach matematycznych".

8 marca 2016

Mgr Michał Wojtyna, doktorant z naszego Wydziału, został laureatem Nagrody im. Stefana Mellera dla zwycięzcy konkursu „Moja Firma”, organizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK. Wyróżnienie zostało wręczone podczas pierwszego dnia #Welconomy Forum Gospodarcze w Toruniu. Gratulujemy!

11 grudnia 2015

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała naszemu Wydziałowi pozytywną ocenę instytucjonalną (Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco”, natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni”.

Następna ocena działalności Wydziału powinna nastąpić w roku akademickim 2021/2022.

18 listopada 2015

Projekt badawczy ,,Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr''  zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Grzegorza Bobińskiego, prof UMK został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 9 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

2 listopada 2015

Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Matematyki i Informatyki! Projekt exploringOwl umozliwiający wirtualne zwiedzanie Wydziałuzostał zrealizowany w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe przez zespół studencki (opiekun: dr Piotr Przymus). Wydział można zwiedzać pod adresem: http://tour.mat.umk.pl/ (doradzamy użycie Internet Explorer).

2 października 2015

Na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 22 września 2015 r. dokonano wyboru Najlepszego Studenta UMK w roku akademickim 2014/2015. Tytuł ten przyznano  Aurelii Bartnickiej.

Pogoda w Toruniu

Temperatura: 17,5 °C
Ciśnienie: 1007,8 hPa
Wilgotność: 80 %
Opady: 0,0 mm / 6,6 mm  (1 h / 24 h)
Wiatr: ////// m/s; N/A

Czas: 29.05.2016 r., 00:00

Źródło danych: Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Konferencje