Aktualności

23 kwiecień 2014

W dniach 25-29.04.2014 odbywać się będzie XIV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. W wydarzeniach festiwalowych organizowanych na naszym Wydziale będzie można uczestniczyć od soboty 26 kwietnia do wtorku 29 kwietnia. Poniżej plan imprez. Szczegóły dostępne na stronie http://www.festiwal.torun.pl/.

14 kwiecień 2014

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK profesor Andrzej Rozkosz wygłosi wykład pt. Probabilistyczne rozwiązania półliniowych równań eliptycznych z nieregularnymi danymi. Seminarium odbędzie się w środę 16.04.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15. Serdecznie Zapraszamy!

08 kwiecień 2014

Dnia 9 kwietnia 2014 w godz. 12 - 14 w Sali Konferencyjnej Wydziału odbędzie się seminarium "Wzmacnianie potencjału dydaktycznego UMK: wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych".

07 kwiecień 2014

Dziesięciu  studentów reprezentowało Wydział Matematyki i Informatyki UMK na międzynarodowych zawodach studenckich z matematyki "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" zorganizowanych w dniach 2-5 kwietnia 2014 r. przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy).

05 kwiecień 2014

W dniach 12-13 kwietnia 2014 r. (sobota–niedziela) na naszym Wydziale odbędzie się Konferencja przygotowawcza do XVI wykładu im. Andrzeja Jankowskiego.

03 kwiecień 2014

W dniach 4-6 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się pierwsza edycja Toruńskiej Studenckiej Konferencji Matematyki Stosowanej. Wydarzenie to ma być okazją do wymiany pomysłów, pasji i inspiracji w obszarze szeroko rozumianych zastosowań matematyki - od modeli opracowanych na potrzeby fizyki i nauk przyrodniczych, poprzez ekonomię i nauki społeczne, po edukację matematyczną.

25 marzec 2014

Wydziałowa Komisja Konkursowa dla Zadania nr 4 realizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10) ”Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia – zastosowania matematyki w ekonomii i finansach, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykładów oraz do ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych dla wybranych przedmiotów ujętych w programie studiów na nowej specjalności.

19 marzec 2014

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs  na przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych  dla Niestacjonarnych Studiów Informatyki  w ramach projektu  „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 6  (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)”

17 marzec 2014

Dnia 26 marca 2014 r. o godzinie 10:15 w sali S3 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach nowego przedmiotu „Praktyczne aspekty przedsiębiorczości”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów!

10 marzec 2014

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK profesor Wojciech Kryszewski  wygłosi wykład pt. Geometria równania Schrödingera i rozwiązania multibump. Seminarium odbędzie się w środę 12.03.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15. Serdecznie Zapraszamy!

10 marzec 2014

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza  konkurs na stypendia dla profesorów wizytujących w ramach projektu  "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)"   na rok akademicki 2014/2015.

10 marzec 2014

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza  konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe  na rok akademicki 2014/2015 w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)”.

02 marzec 2014

Członkowie zespołu w składzie: dr hab. Jerzy Gielecki, prof. UWM i dr Anna Żurada z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zostali laureatami Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Laur Najlepszym z Najlepszych" w kategorii Ochrona zdrowia. Gratulujemy!

30 styczeń 2014

Troje doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki zostało laureatami piątej edycji projektu "Krok w Przyszłość". Projekt jest od lat organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest promowanie innowacyjnych badań z zakresu nauk ścisłych i technicznych, które mogą być z sukcesem wdrożone w przedsięwzięciach biznesowych.

26 styczeń 2014

Prof. Maciej M. Sysło został wyróżniony nagrodą Outstanding Services Award przez Federację IFIP, skupiającą towarzystwa informatyczne z całego świata.

27 grudzień 2013

W dniu 8 grudnia 2013 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK po raz pierwszy wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition”.

Konferencje

Ergodic Theory and Dynamical Systems
12 - 16 maja 2014 r.