Aktualności

3 lutego 2016

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki i Informatyki zapraszają na zebranie wyborcze doktorantów mające na celu wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału, które odbędzie się 10 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali S3 lub, w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, 10 lutego 2016 roku o godzinie 10:10 w Sali S3.

2 lutego 2016

29 stycznia br. na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji min. Anna Streżyńska, szefowa resortu, wręczyła nagrody laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” XXI Forum Teleinformatyki. Nagrodę Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk – w dziedzinie „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja” otrzymali studenci naszego Wydziału: Bartosz Górski, Kamil Górski, Marek Jabczyński – za „ExploringOwl - system do tworzenia i zarządzania wirtualnymi spacerami”.

28 stycznia 2016

Komisje Wyborcze Wydziałów Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki zapraszają na zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora ani stopnia naukowego doktora habilitowanego mające na celu wybór 1 przedstawiciela do Senatu, które odbędzie się 3 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w Auli WMiI lub, w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, 3 lutego 2016 roku o godzinie 10:10 w Auli WMiI.

13 stycznia 2016

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici organizuje trzecią edycję konkursu „Skołuj projekt” skierowanego do Studenckich Kół Naukowych. Do wygrania: 2500 zł na realizację projektu o charakterze naukowo-społeczno-promocyjnym.

4 stycznia 2016

Serdecznie zapraszamy na wykład dra Bartłomieja Dydy (Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej) pt. Ułamkowe nierówności Hardy'ego, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 13.01.2016 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

21 grudnia 2015

27 stycznia 2016 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rykaczewskiego pt. "Sterowalność i aproksymacyjna sterowalność inkluzji ewolucyjnych".

21 grudnia 2015

Wśród tegorocznych laureatów stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest troje studentów naszego Wydziału reprezentujących kierunek matematyka. Nagrodzeni zostali: Aurelia Bartnicka, Martyna Patera i Janusz Schmude. Serdecznie gratulujemy!

11 grudnia 2015

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała naszemu Wydziałowi pozytywną ocenę instytucjonalną (Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco”, natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni”.

Następna ocena działalności Wydziału powinna nastąpić w roku akademickim 2021/2022.

3 grudnia 2015

Dwoje studentów z naszego Wydziału: Aurelia Bartnicka i Janusz Schmude otrzyma w roku akademickim 2015/2016 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. Gratulujemy!

18 listopada 2015

Projekt badawczy ,,Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr''  zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Grzegorza Bobińskiego, prof UMK został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 9 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

10 listopada 2015

W dniu 23 października 2015 r. odbyły się międzynarodowe zawody matematyczne "The Online Mathematics Competition for Students of European Universities", w których nagrodzeni zostali studenci WMiI UMK: Mikołaj Marciniak (nagroda drugiego stopnia), Janusz Schmude (nagroda trzeciego stopnia) oraz Bartosz Makuracki (nagroda trzeciego stopnia).

2 listopada 2015

Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Matematyki i Informatyki! Projekt exploringOwl umozliwiający wirtualne zwiedzanie Wydziałuzostał zrealizowany w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe przez zespół studencki (opiekun: dr Piotr Przymus). Wydział można zwiedzać pod adresem: http://tour.mat.umk.pl/ (doradzamy użycie Internet Explorer).

2 października 2015

Na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 22 września 2015 r. dokonano wyboru Najlepszego Studenta UMK w roku akademickim 2014/2015. Tytuł ten przyznano  Aurelii Bartnickiej.

27 września 2015

Na XXI Forum Teleinformatyki po raz czternasty przyznano wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Nagrodzono dr Annę B. Kwiatkowską i prof. Michała Kleibera. Pani doktor nagrodę otrzymała za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej wśród uczniów, studentów i nauczycieli, a także za organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej. Gratulujemy!

3 sierpnia 2015

W dniach 27 lipca – 2 sierpnia 2015 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 22. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2015). Wzięło w nich udział 326 studentów z Europy, Azji i obu Ameryk. Wydział Matematyki i Informatyki UMK był reprezentowany przez czteroosobowy zespół w składzie: Aurelia Bartnicka, Mikołaj Marciniak, Bartosz Makuracki oraz Janusz Schmude.
 
Nagrodzeni studenci WMiI UMK to: Aurelia Bartnicka (nagroda trzeciego stopnia), Mikołaj Marciniak (nagroda drugiego stopnia) oraz Janusz Schmude (nagroda pierwszego stopnia). Gratulujemy!

22 czerwca 2015

Student naszego Wydziału Kamil Palusiński otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki za pracę pt. "Przestrzeń kolorów RGB jako element uatrakcyjnienia zajęć z geometrii analitycznej w przestrzeni oraz motywacja do połączenia lekcji matematyki z programowaniem w języku Java." Pan Kamil Palusiński studiuje na 1. roku studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczanie matematyki i informatyki. Gratulujemy sukcesu!

13 maja 2015

Projekty badawcze ,,Teoria ergodyczna: rozłączność, typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia ergodyczne oraz związki z teorią liczb''  (konkurs OPUS 8) zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka oraz ,,Stany podstawowe i stany związane nieliniowych równań Schrödingera'' (konkurs SONATA 8) kierowany przez dr. Jarosława Mederskiego, zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-11-wyniki-konkursow

22 kwietnia 2015

Pani dr Joanna Kułaga-Przymus otrzymała Nagrodę im. K. Kuratowskiego za prace z teorii ergodycznej. Należy podkreślić, że pani Doktor jest pierwszą kobietą w gronie zdobywców Nagrody. Laureatce gratulujemy wielkiego sukcesu!

17 kwietnia 2015

Prof. dr hab. Krzysztof Frączek otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha  za cykl piętnastu prac z zakresu teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich, 7-12 września 2015. Gratulujemy ogromnego sukcesu!

Pogoda w Toruniu

Temperatura: 10,4 °C
Ciśnienie: 992,7 hPa
Wilgotność: 52 %
Opady: 0,0 mm / 0,4 mm  (1 h / 24 h)
Wiatr: 4,2 m/s; S

Czas: 08.02.2016 r., 17:32

Źródło danych: Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Konferencje