Aktualności

22 października 2014

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki i Informatyki zaprasza nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi na zebranie wyborcze mające na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 przedstawicieli do Rady Wydziału na kadencję 2012-2016. Zebranie, o którym mowa powyżej, odbędzie się 29 października 2014 roku o godz. 10:10 w Sali S5,  lub, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, 29 października 2014 roku o godz. 10:15 w Sali S5.

15 października 2014

W dniach 24-30 października 2014 roku prof. Youri Davydov z Uniwersytetu Lille 1 (Francja) wygłosi cykl wykładów pt. "Point processes and stable laws". Wykłady zostały zorganizowane w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

12 października 2014

W dniu 11 października 2014 na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - spotkanie z przedstawicielami młodej generacji polskich naukowców pod hasłem "Zawód naukowiec".

10 października 2014

Decyzją jury, powołanego przez Radę Naukową Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera  laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2014 roku został wybitny matematyk amerykański profesor Paul H. Rabinowitz z Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA. Medal przyznano w uznaniu niezwykłych osiągnięć laureata w dziedzinie metod topologicznych w analizie nieliniowej. Uroczystość wręczenia medalu mieć będzie miejsce podczas międzynarodowego VII Sympozjum Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 14 - 18 września 2015 roku w Toruniu na naszym Wydziale.

10 października 2014

Prof. dr hab. Stanisław Kasjan, Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia zaprasza pracowników Wydziału na otwarte posiedzenie Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbędzie się w środę 15 października 2014 r. w Sali Konferencyjnej. Początek spotkania o godz. 10:15.

8 października 2014

Wszystkim studentom Wydziału przypominamy, że w Biblioteka WMiI UMK udostępnia materiały dydaktyczne (LISTA MATERIAŁÓW), które powstały w ramach następujących projektów unijnych:

6 października 2014

Uczelniane Centrum Informatyczne UMK poszukuje kandydatów do pracy.

3 października 2014

Na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 23 września 2014 r. dokonano wyboru Najlepszego Studenta UMK w roku akademickim 2013/2014. Został nim Daniel Strzelecki - student I roku studiów II stopnia kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Na tym samym posiedzeniu Senat przyznał specjalne wyróżnienie dla grupy studentów z naszego Wydziału: Aurelii Bartnickiej, Bartosza Bieganowskiego, Daniela Strzeleckiego oraz Janusza Schmude za wyniki uzyskane podczas międzynarodowych zawodów matematycznych w Błagojewgradzie (Bułgaria).

Nagrodzonym gratulujemy!

3 października 2014

W dniach 7 i 8 października 2014 r. IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu we współpracy z Wydziałem Matematyki Informatyki UMK organizuje międzynarodową konferencję matematyczną pod hasłem: O matematyce z różnych stron świata.

3 października 2014

W dniach 8-17 października 2014 roku prof. Jonathan Aaronson z Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael) wygłosi cykl wykładów pt. "Introduction to basic ergodic theory". Wykłady zostały zorganizowane w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

27 września 2014

W dniu 26 września 2014 r. zespół studentów III roku informatyki w składzie: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła wziął udział - jako jeden z 10 zespołów z różnych uczelni wyższych - w finale konkursu "Forum Młodych Mistrzów” organizowanego w ramach "XX Forum Teleinformatyki”.

11 sierpnia 2014

W dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2014 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria) odbyły się 21. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2014). Wzięło w nich udział 324 studentów z 73 uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk. Wydział Matematyki i Informatyki UMK reprezentowali studenci: Aurelia Bartnicka (wyróżnienie), Bartosz Bieganowski (nagroda trzeciego stopnia), Janusz Schmude (nagroda drugiego stopnia) oraz Daniel Strzelecki, który zdobył nagrodę I stopnia. Gratulujemy!

24 czerwca 2014

Projekty badawcze: „Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń typu Borsuka-Ulama oraz topologia stosowana/obliczeniowa, ze szczególnym uwzględnieniem współzmienniczej topologicznej złożoności” dr. Zbigniewa Błaszczyka oraz "Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią''  dr. Wojciecha Rejchela zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach - organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki - konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Gratulujemy!

12 czerwca 2014

Na wczorajszej gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego laureatami - jedynymi - w kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY zostali dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski. Gratulujemy!

26 maja 2014

W poniedziałek 26 maja 2014 r. o godz. 13:30 podczas konferencji prasowej Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego studenci III roku informatyki naszego Wydziału: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła odebrali nagrodę z rąk Prezydenta za zwycięstwo w konkursie Programowania Zespołowego w roku akademickim 2013/2014.

11 maja 2014

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata Medalu Fieldsa, prof. Elona Lindenstraussa (Hebrew University of Jerusalem). Wykład pt. Higher rank diagonalizable actions and their joinings odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz jako wykład plenarny konferencji Ergodic Theory and Dynamical Systems - Toruń 2014. Wykład odbędzie się w środę 14.05.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 11:00.

5 maja 2014

Dr Piotr Kokocki został laureatem 22-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1250 kandydatów. Spośród nich wyłoniono 136 laureatów. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

Pogoda w Toruniu

Temperatura:  5.5 °C
Ciśnienie:  1012.7 hPa
Wilgotność wzgl.:  86 %
Wiatr:  5.5 m/s, S
Opady 1h / 24h:  0.0 mm / 0.2 mm
 
Czas: 23.10.2014, godz. 08:37

Źródło danych: Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Konferencje

VII Symposium on Nonlinear Analysis, SNA 2015
14 - 18 września 2015 r.