Aktualności

21 lipca 2014

Pomiędzy 21 lipca a 22 sierpnia (włącznie) dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK- z powodu remontu- zostaje przeniesiony do sali S4.
Godziny urzędowania nie ulegają zmianie (szczegóły na:
http://www.mat.umk.pl/web/wmii/wydzial/administracja ). 

4 lipca 2014

W dniach 25-29 sierpnia 2014 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK - pod patronatem Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera - odbędzie się Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki - ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów.

30 czerwca 2014

W dniach 1-2 lipca 2014 roku na Wydziale Matematyki i  Informatyki UMK odbędzie  się XI Konferencja "Informatyka w  Edukacji", IwE 2014.

24 czerwca 2014

Projekty badawcze: „Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń typu Borsuka-Ulama oraz topologia stosowana/obliczeniowa, ze szczególnym uwzględnieniem współzmienniczej topologicznej złożoności” dr. Zbigniewa Błaszczyka oraz "Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią''  dr. Wojciecha Rejchela zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach - organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki - konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Gratulujemy!

23 czerwca 2014

W środę 25 czerwca 2014 r. odbędzie się VIII Wykład im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa. Wykładowcą będzie prof. Alexander Bulinskij z Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie (MGU), a wykład będzie nosił tytuł "Central Limit Theorem for arrays of dependent random variables and some applications".
Wykład rozpocznie się o 15:00 w Sali Konferencyjnej WMiI UMK. Po wykładzie, na patio WMiI odbędzie się tradycyjny Piknik Prawdopodobieństwa i Statystyki.

18 czerwca 2014

W pierwszym półroczu bieżącego roku - w ramach akcji promocyjnej Wydziału - w kilku liceach ogólnokształcących odbyły się spotkania z młodzieżą. Pracownicy Wydziału po wygłoszonym wykładzie popularno-naukowym przedstawiali ofertę edukacyjną Wydziału.

17 czerwca 2014

Wydział Matematyki i Informatyki ogłasza II konkurs uzupełniający na płatny staż studencki dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku matematyka oraz informatyka.

12 czerwca 2014

Na wczorajszej gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego laureatami - jedynymi - w kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY zostali dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski. Gratulujemy!

12 czerwca 2014

23 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pastuszaka pt. "Istnienie superrozkładalnych modułów algebraicznie zwartych dla silnie jednospójnych algebr niewielomianowego wzrostu".

11 czerwca 2014

Zawód matematyk znalazł się na 1. miejscu w rankingu najlepszych zawodów w roku 2014 opublikowanym przez przez CareerCast (http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-2014-ranking-200-jobs-best-worst).

5 czerwca 2014

W nocy z 6 na 7 czerwca 2014 na naszym Wydziale odbyła się druga edycja LAN Party. Impreza była organizowana przez Samorząd Studencki WMiI UMK. Fotorelacja i krótkie sprawozdanie są dostępne na Facebooku.

26 maja 2014

W poniedziałek 26 maja 2014 r. o godz. 13:30 podczas konferencji prasowej Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego studenci III roku informatyki naszego Wydziału: Bartosz Boniecki, Hubert Furmanek, Jakub Kluczewski, Tomasz Kozłowski i Dominik Mikuła odebrali nagrodę z rąk Prezydenta za zwycięstwo w konkursie Programowania Zespołowego w roku akademickim 2013/2014.

11 maja 2014

Serdecznie zapraszamy na wykład laureata Medalu Fieldsa, prof. Elona Lindenstraussa (Hebrew University of Jerusalem). Wykład pt. Higher rank diagonalizable actions and their joinings odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz jako wykład plenarny konferencji Ergodic Theory and Dynamical Systems - Toruń 2014. Wykład odbędzie się w środę 14.05.2014 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 11:00.

8 maja 2014

Zakończyły się  prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2013/2014. Dopuszczonych do prezentacji zostało 11 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

5 maja 2014

Dr Piotr Kokocki został laureatem 22-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1250 kandydatów. Spośród nich wyłoniono 136 laureatów. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

28 kwietnia 2014

Kamil Derkowski, student informatyki studiów II stopnia, zajął I miejsce w konkursie Karierosfera 2014 w dziedzinie IT w Bankowości. Gratulujemy!

Konferencje

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki, TLSMiI 2014
25 - 29 sierpnia 2014 r.