Biuletyn Informacyjnyny
   Nr 1/2000
    Wydział Matematyki i Informatyki
    UMK w Toruniu
     (okres od 1 stycznia  do 31 marca 2000 roku)
 
 
 
 

Spis treści:
 

I.Informacje bieżące

II.Dokumenty:

  1. Decyzja Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 14 lutego 2000 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na studia w roku akademickim 2000/2001
  2. Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki za rok 1999
  3. Informacja o wyjazdach zagranicznych pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w 1999 roku
  4. Informacja o udziale pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w konferencjach naukowych
  5. Informacja o wizytach gości na Wydziale Matematyki i Informatyki w 1999 roku
  6. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 lutego 2000 roku w sprawie polityki wydawniczej wydziału
  7. Zasady prowadzenia sprawozdawczosci naukowej na Wydziale Matematyki i Informatyki
  8. Sprawozdanie z X Konkursu Informatycznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK


III. Programy  Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

Program Rady Wydziału z 10 stycznia 2000 roku
Program Rady Wydziału z 14 lutego 2000 roku
Program Rady Wydziału z 13 marca 2000 roku
Program posiedzenia Senatu UMK z 25 stycznia 2000 roku
Program posiedzenia Senatu UMK z 29 lutego 2000 roku
Program posiedzenia Senatu UMK z  28 marca 2000 roku