Biuletyn Informacyjny
Nr 1/2001
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2001 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące

II. Dokumenty

  1. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w prawie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na rok akademicki 2001/2002

  2.  Regulamin konkursu wspierającego przygotowanie matariałów do serii wydawniczej Podręczniki i skrypty Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  3.  Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki za rok 2000

  4.  Informacja o udziale pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w konferencjach naukowych w roku 2000

  5.  Informacja o wyjazdach zagranicznych pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2000

  6.  Informacja o wizytach gości na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku 2000

  7.  Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2000
 

 III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

  1.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 stycznia 2001 roku

  2.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2001 roku

  3.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 14 marca 2001 roku

  5.  Program posiedzenia Senatu UMK z dnia 30 stycznia 2001 roku

  6.  Program posiedzenia Senatu UMK z dnia 20 marca 2001 roku