Biuletyn Informacyjny
Nr 1/2002
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2002 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące

II. Dokumenty

1.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w sprawie trybu kwalifikacji do klas o profilu matematycznym z rozszerzoną informatyką w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

2.  Konferencja "Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne", Toruń, 17-22. stycznia 2002 r.
program konferencji.

3.  Konferencja "Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne", Toruń, 17-22. stycznia 2002 r.
lista uczestników.

4.  Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2001.

5.  Informacja o udziale pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w konferencjach naukowych w roku 2001.

6.  Informacja o wyjazdach zagranicznych pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2001.

7.  Informacja o wizytach gości na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku 2001.

8.  Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2001.

9.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w sprawie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na rok akademicki 2002/2003.

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 9 stycznia 2002 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 lutego 2002 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 marca 2002 roku.

4.  Program posiedzenia Senatu w dniu 29 stycznia 2002 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 26 lutego 2002 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 26 marca 2002 roku.