Biuletyn Informacyjny
Nr 1/2003
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2003 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące

II. Dokumenty

1.   Struktura organizacyjna Wydziału Matematyki i Informatyki po 1 stycznia 2003 roku.

2.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie organizacji specjalizacji i zasad sprawowania opieki merytorycznej nad specjalizacjami.

3.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie ankietowej oceny zajęć dydaktycznych.

4.   Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki za rok 2002.

5.   Informacja o udziale pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w konferencjach naukowych w roku 2002.

6.   Informacja o wyjazdach zagranicznych pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2002.

7.   Informacja o wizytach gości na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku 2002.

8.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na rok akademicki 2003/2004.

9. Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2002.
 

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.   Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 8 stycznia 2003 roku.

2.   Program nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 stycznia 2003 roku .

3.   Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 lutego 2003 roku.

4.   Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 marca 2003 roku.

5.   Program posiedzenia Senatu w dniu 28 stycznia 2003 roku.

6.   Program posiedzenia Senatu w dniu 25 lutego 2003 roku.

7.   Program posiedzenia Senatu w dniu 25 marca 2003 roku.