Biuletyn Informacyjny
Nr 1/2004
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.  Stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 14 stycznia 2004 r.w sprawie rozbudowy gmachu Wydziału.

2.  Program konferencji "Informatyka w edukacji", Toruń 5-6 lutego 2004 roku.

3.  Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2003.

4.  Udział pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w konferencjach w roku 2003.

5.  Wyjazdy zagraniczne pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2003.

6.  Wizyty gości na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w roku 2003.

7.  Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2003.


III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 stycznia 2004 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 lutego 2004 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 marca 2004 roku.

4.  Program posiedzenia Senatu w dniu 27 stycznia 2004 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 24 lutego 2004 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 23 marca 2004 roku.