Biuletyn Informacyjny
Nr 1/2005
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty
 

1. Program konferencji "Informatyka w Edukacji", Toruń 2-3 lutego 2005 roku.

2. Spis publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2004.

3. Udział pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w konferencjach w roku 2004.

4. Wyjazdy zagraniczne pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2004.

5. Wizyty gości na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w roku 2004.

6. Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 2004.
 

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 stycznia 2005 roku.

2. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 lutego 2005 roku.

3. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 marca 2005 roku.

4. Program posiedzenia Senatu w dniu 25 stycznia 2005 roku.

5. Program posiedzenia Senatu w dniu 22 lutego 2005 roku.

6. Program posiedzenia Senatu w dniu 22 marca 2005 roku.