Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2000
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia  do 30 czerwca 2000 roku)

 

Spis treści:
 

I. Informacje bieżące

II. Dokumenty

 1. Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie utworzenia elektronicznego serwisu "Preprinty Wydziału Matematyki i Informatyki  UMK w Toruniu"
 2. Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze zimowym roku akademickiego 1999/2000
 3. Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na rok 2000
 4. Porozumienie w sprawie patronatu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nad zajęciami matematycznymi prowadzonymi w Gimnazjum Akademickim


III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

 1. Program Rady Wydziału z 3 kwietnia 2000 roku
 2. Program Rady Wydziału z  8 maja 2000 roku
 3. Program Rady Wydziału z 5 czerwca 2000 roku
 4. Program Rady Wydziału z 26 czerwca 2000 roku
 5. Program posiedzenia Senatu UMK z 18 kwietnia 2000 roku
 6. Program posiedzenia Senatu UMK z  30  maja 2000 roku
 7. Program posiedzenia Senatu UMK z 22 czerwca 2000 roku