Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2001
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2001 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące

II. Dokumenty

1.   Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu Matematycznego Liga Zadaniowa

2.  Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na rok 2001

3.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze zimowym roku akademickiego 2000/2001
 

III. Programy posiedzeń Rady Wydziału i Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 11 kwietnia 2001 roku

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 16 maja 2001 roku

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 6 czerwca 2001 r.

4.  Program posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 czerwca 2001 roku

5.  Program posiedzenia Senatu z dnia 24 kwietnia 2001 roku

6.  Program posiedzenia Senatu z dnia 22 maja 2001 roku

7.   Program posiedzenia Senatu z dnia 19 czerwca 2001 roku