Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2002
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2002 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze zimowym roku akademickiego 2001/2002.

2.  Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2002.
 

 III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 kwietnia 2002 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 8 maja 2002 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 5 czerwca 2002 roku.

4.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 czerwca 2002 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 23 kwietnia 2002 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 28 maja 2002 roku.

7.  Program posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2002 roku.