Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2003
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2003 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.  Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2003.

2.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze zimowym roku akademickiego 2002/2003.

3.  I Uniwersyteckie Forum Matematyki i Informatyki, Będlewo, 30-31 maja 2003 r. - program konferencji.

4.  Uchwała Uniwersyteckiego Forum Matematyki i Informatyki w sprawie utworzenia Konferencji Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki.
 

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 kwietnia 2003 roku.

2.  Program nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 kwietnia 2003 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 maja 2003 roku.

4.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 czerwca 2003 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2003 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 27 maja 2003 roku.

7.  Program posiedzenia Senatu w dniu 17 czerwca 2003 roku.