Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2004
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2004 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie formy i zakresu egzaminów dyplomowych na kierunku informatyka.

2.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na rok akademicki 2004/2005.

3.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/2004.

4.  Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2004.

5.  Konferencja MathPAD 2004 "MuPAD w nauczaniu matematyki i podstaw informatyki", Toruń 26-29 czerwca 2004 - program.

6.  Konferencja MathPAD 2004 "MuPAD w nauczaniu matematyki i podstaw informatyki", Toruń 26-29 czerwca 2004 - lista uczestników.

7.  Sprawozdanie z Konkursu Informatycznego za lata 2001-2004.


III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 kwietnia 2004 roku.

2. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 maja 2004 roku.

3. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 2 czerwca 2004 roku.

4. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30 czerwca 2004 roku.

5. Program posiedzenia Senatu w dniu 27 kwietnia 2004 roku.

6. Program posiedzenia Senatu w dniu 25 maja 2004 roku.

7. Program posiedzenia Senatu w dniu 22 czerwca 2004 roku.