Biuletyn Informacyjny
Nr 2/2005
Wydział Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2005 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty
 

 1. Uchwała Nr 40 Rady Wydziału z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na rok akademicki 2005/2006.

 2. Wyniki zimowej sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w roku akademickim 2004/05

 3. Założenia do budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2005.

 4. Stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie obciążeń funduszu badań statutowych i refundacji kosztów zajęć usługowych.

 5. Konferencja MathPAd 2005, Toruń 4-8 lipca 2005 roku - lista uczestników.

 6. Konferencja MathPAd 2005, Toruń 4-8 lipca 2005 roku - program.


III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK


 1. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 kwietnia 2005 roku.

 2. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18 maja 2005 roku.

 3. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 1 czerwca 2005 roku.

 4. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29 czerwca 2005 roku.

 5. Program posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2005 roku.

 6. Program posiedzenia Senatu w dniu 31 maja 2005 roku.

 7. Program posiedzenia Senatu w dniu 28 czerwca 2005 roku.