Biuletyn Informacyjny
Nr 3/2000
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 lipca do 30 września 2000 roku)
 
 

Spis treści:

I.   Informacje bieżące

II.  Dokumenty:

1.  List dziekanów i dyrektorów instytucji matematycznych i informatycznych uniwersytetów polskich
doMinistra Edukacji Narodowej

2.  Konferencja Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne, 1-7 września 2000, Toruń - komitet naukowy, komitet organizacyjny, sponsorzy, program konferencji

3.  Konferencja "Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne" - lista uczestników

4.  Fotoreportaż

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.   Program Rady Wydziału z 20 września 2000 r.

2.  Program posiedzenia Senatu UMK z 21 września 2000 r.