Biuletyn Informacyjny
Nr 3/2001
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 lipca do 30 września 2001 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 
 

II. Dokumenty:

1.  Koszulki wydziałowe.

2.  Lista uczestników warsztatów "Workshop on the Skorokhod Problem", Będlewo 16-20 lipca 2001 r.

3.  Regulamin Konkursu Informatycznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
 
 
 

III. Programy posiedzeń Rady Wydziału i Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 września 2001 roku

2.  Program posiedzenia Senatu w dniu 18 września 2001 roku