Biuletyn Informacyjny
Nr 3/2003
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 lipca do 30 września 2003 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.   „Frobenius Algebras and Related Topics” Toruń, 11-17 września 2003 r. - lista uczestników.

2.   „Frobenius Algebras and Related Topics” Toruń, 11-17 września 2003 r. - program konferencji.

3.   Uchwała Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wspólnego prowadzenia kierunku studiów  „informatyka” przez Wydział Matematyki i Informatyki
oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

4.   Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów „informatyka" przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 2 lipca 2003 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 września 2003 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29 września 2003 roku.

4.  Program posiedzenia Senatu w dniu 23 września 2003 roku.