Biuletyn Informacyjny
Nr 3/2004
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 lipca do 30 września 2004 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty
 

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 września 2004 roku.

2. Program posiedzenia Senatu w dniu 21 września 2004 roku.