Biuletyn Informacyjny
Nr 3/2005
 
 
Wydział Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
 
 
 
 
 
 

  Sprawozdanie władz dziekańskich
z działalności Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
w kadencji 1.09.2002 - 31.08.2005
przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 16 marca 2005 r.
(dane uaktualnione według stanu na 31 sierpnia 2005 r.)

 
 
 
 

 Posłowie dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w latach 1999-2005,
prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego.