Biuletyn Informacyjny
Nr 3/1999
Wydział Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 września do 31 grudnia 1999 roku)
    Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dotyczył okresu wrzesień – grudzień 1993 roku. W ciągu następnych sześciu lat, publikowany jako kwartalnik i redagowany przez dziekana, prof. Daniela Simsona (we współpracy z prodziekanami), Biuletyn Informacyjny zyskał uznanie pracowników jako rzetelne i wszechstronne źródło informacji o życiu Wydziału.
    1 września 1999 została zainaugurowana trzecia kadencja władz dziekańskich Wydziału. Nowe władze deklarują wolę kontynuacji Biuletynu Informacyjnego. Chcielibyśmy, aby Biuletyn nadal, podobnie jak jego poprzednie wcielenie, dokumentował istotne wydarzenia i zmiany zachodzące w życiu Wydziału. Gorąco prosimy o współpracę wszystkich pracowników Wydziału – o dostarczanie materiałów dotyczących wydarzeń, które organizowali, lub w których brali udział, o przekazywanie nam ciekawych informacji, związanych ze środowiskiem matematyków i informatyków w Polsce i na świecie.
    Częściowej metamorfozie ulegnie forma publikacji Biuletynu – oprócz wersji papierowej, drukowanej na ogół po zakończeniu każdego kwartału, równolegle - i na bieżąco – będzie budowana wersja WWW, dostępna na stronie wydziałowej (http://www.mat.uni.torun.pl/~bi), zawierająca również programy posiedzeń Rad Wydziału i Senatu UMK.
 
 
Za zespół dziekański

prof. dr hab. Adam Jakubowski


 
 

Spis treści:

I. Podstawowe informacje o Wydziale w dniu 1 września 1999 roku

II. Informacje bieżące

III. Dokumenty:

  1. Stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z 22 września 1999 w sprawie zachowania kontaktów z emerytowanymi samodzielnymi pracownikami Wydziału.
  2. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 11 października 1999 roku w sprawie powołania komisji pozastatutowychna okres kadencji 1999-2002.
  3. Regulamin Konkursu “Lucent Technologies Project Prize”na najlepszą aplikację komputerową.
  4. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie zasad naboru kandydatów na studia na Wydziale w roku akademickim 2000/2001.
  5. Wyniki letniej sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych i zaocznych w roku akademickim 1998/1999.
  6. Informacja o wydatkach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku 1999.
  7. Sprawozdanie z IX Konkursu Informatycznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK.