Biuletyn Informacyjny
Nr 4/2000
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 października do 31 grudnia 2000 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące

II. Dokumenty

  1.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w sprawie zasad naboru kandydatów na studia na Wydziale w roku akademickim 2001/2002

  2.  Regulamin konkursu matematycznego Liga Zadaniowa

  3.  Międzywydziałowe Studium Matematyczno-Przyrodnicze

  4.   Misja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  5.  Uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich i licencjackich - zdjęcie

  6.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych i zaocznych w semstrze letnim roku akademickiego 1999/2000

  7.  Preprinty Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2000
 

 III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

  1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 października 2000 roku

  2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 listopada 2000 roku

  3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 6 grudnia 2000 roku

  4.  Program posiedzenia Senatu w dniu 24 października 2000 roku

  5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 28 listopada 2000 roku

  6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 19 grudnia 2000 roku