Biuletyn Informacyjny
Nr 4/2001
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 października do 31 grudnia 2001 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 
 

II. Dokumenty:

1.  Uchwała  Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Misja Wydziału Matematyki i Informatyki UMK".

2. Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze letnim roku akademickiego 2000/2001.

3. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie zasad organizacji pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

4.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zasad naboru kandydatów na studia w roku akademickim 2002/2003.

5.  Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie ankietowej oceny zajęć dydaktycznych.

6. Uchwała  Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zasad organizacji studiów eksternistycznych.

7. Informacja o działalności Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 1999-2001.

8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie przywrócenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego w ramach "nowej" matury.

9. Preprinty Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2001.
 

II. Programy posiedzeń Rady Wydziału i Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 października 2001 roku

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 października 2001 roku

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 listopada 2001 roku

4. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 5 grudnia 2001 roku

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 30 października 2001 roku

6. Program posiedzenia Senatu w dniu 27 listopada 2001 roku

7. Program posiedzenia Senatu w dniu 18 grudnia 2001 roku