Biuletyn Informacyjny
Nr 4/2002
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 września do 31 grudnia 2002 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty

1.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 16 października 2002 r. w sprawie powołania komisji Wydziału Matematyki i Informatyki na okres kadencji 2002-2005.

2.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 13 listopada 2002 r.w sprawie zasad organizacji katedr i zakładów oraz obowiązków i kompetencji kierowników tych jednostek na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

3.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zwolnień z postępowania kwalifikacyjnego w latach akademickich 2003/04, 2004/05, 2005/06.

4.   Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2003/2004.

5.   Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w sesji letniej roku akademickiego 2001/2002.

6.   Informacja o pracach remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych wykonanych w roku 2002.

7.   Tematyka wykładów w ramach "Warsztatów z równań różniczkowych cząstkowych", Toruń, 12-22 listopada 2002 roku.

III. Programy posiedzeń Rady Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 września 2002 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 października 2002 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 listopada 2002 roku.

4.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 4 grudnia 2002 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 24 września 2002 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 29 października 2002 roku.

7.  Program posiedzenia Senatu w dniu 26 listopada 2002 roku.

8.  Program posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2002 roku.