Biuletyn Informacyjny
Nr 4/2003
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 października do 31 grudnia 2003 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II.  Dokumenty

1.  Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze letnim w roku akademickim 2002/2003.

2.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2004/2005.

3.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na rok akademicki 2005/2006.

4.  Preprinty Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2003.
 
 

III.  Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1.   Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 października 2003 roku.

2.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 listopada 2003 roku.

3.  Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 grudnia 2003 roku.

4.  Program posiedzenia Senatu w dniu 28 października 2003 roku.

5.  Program posiedzenia Senatu w dniu 25 listopada 2003 roku.

6.  Program posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 2003 roku.