Biuletyn Informacyjny
Nr 4/2004
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu
(okres od 1 października do 31 grudnia 2004 roku)

 

Spis treści:
 

I.  Informacje bieżące
 

II. Dokumenty
 

1. Stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie kształcenia na profilu Fizyka-Informatyka-Matematyka w Międzywydziałowym Studium Matematyczno-Przyrodniczym.

2. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie zaprzestania naboru na profil Fizyka-Informatyka-Matematyka w Międzywydziałowym Studium Matematyczno-Przyrodniczym.

3. Wyniki sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004.

4. Preprinty Wydziału Matematyki i Informatyki w roku 2004.
 

III. Programy Rad Wydziału i posiedzeń Senatu UMK

1. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 października 2004 roku.

2. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 listopada 2004 roku.

3. Program posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 grudnia 2004 roku.

4. Program posiedzenia Senatu w dniu 2 listopada 2004 roku.

5. Program posiedzenia Senatu w dniu 14 grudnia 2004 roku.

6. Program posiedzenia Senatu w dniu 20 grudnia 2004 roku.