Aktualności

Nie żyje prof. Edward Ochmański
09 January 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2018 r. zmarł profesor Edward Ochmański.

Edward Ochmański urodził się 8 listopada 1947 roku we Włocławku. W latach 1965-1972 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku matematyka. Tam uzyskał stopień magistra.

W 1986 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki pt. „Regularne języki śladów” - przygotowaną pod kierunkiem prof. Antoniego Mazurkiewicza. W 1997 roku w tej samej jednostce uzyskał habilitację z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki.

W latach 1972-1985 pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W 1985 podjął zatrudnienie w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu rozpoczął w 2001 roku. W obu jednostkach pracował do emerytury.

W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziły dwa główne nurty: teoria śladów oraz teoria sieci Petriego, stanowiąca matematyczny model rzeczywistych systemów współbieżnych. Był autorem licznych prac publikowanych w cenionych periodykach oraz prezentowanych na renomowanych konferencjach. Twierdzenie Ochmańskiego będące uogólnieniem Twierdzenia Kleenego przyniosło mu uznanie w środowisku międzynarodowym - był uważany za jednego liderów w teorii śladów.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu to pierwsza jednostka, w której podjął działalność dydaktyczną na pełną skalę. Kontakt – jak sam twierdził – z pełną zapału, uzdolnioną młodzieżą, dał mu nowy, silny impuls twórczy. Wykładał i prowadził badania w zakresie teorii języków formalnych i teorii współbieżności. Był twórcą działającego prężnie Zakładu Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności na WMiI UMK. Inicjował i utrzymywał szerokie kontakty naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej, do dziś owocujące wynikami naukowymi.

Był promotorem 30 prac magisterskich oraz czterech doktoratów: Krystyna Stawikowska (22.11.2007, RW MIMUW, wyróżnienie), Joanna Jółkowska (18.12.2008 przez RW MIMUW), Kamila Barylska (27.11.2011, PN IPI PAN), Łukasz Mikulski (19.01.2012, RW MIMUW).

Współorganizował szereg wydarzeń naukowych o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i lokalnym.

Otrzymał dwie nagrody (zespołowe) Rektora UMK: za wyniki naukowe w latach 2004-2005 oraz za działalność organizacyjną w roku 2008.

Odszedł 6 stycznia 2018, w wieku 70 lat, w poczuciu spełnienia, do końca realizując swoje pasje.


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy
Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. 
Edycja 2018 była trzecią z kolei. 
 
Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

szkolenia.umk.pl