Informacje ogólne

Studia doktoranckie w zakresie matematyki prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu są czteroletnimi studiami stacjonarnymi. Ich celem jest przygotowanie uczestników do:

 • działalności badawczej,
 • prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim,
 • uzyskania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Zakończenie studiów doktoranckich następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i lat studiów oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych.

W ramach studiów doktoranckich oferujemy kształcenie w zakresie dyscyplin matematyki uprawianych na naszym Wydziale, na poziomie umożliwiającym podjęcie własnych, oryginalnych badań naukowych. Główne działy tematyczne to:

 • Algebra: teoria reprezentacji grup i algebr, zastosowania algebry homologicznej, algebra przemienna, działania grup, teoria niezmienników i teoria algebr Hopfa, algebraiczne i kategoryjne metody w teorii homotopii, geometria algebraiczna.
 • Analiza Nieliniowa i Topologia: problemy istnienia i okresowości w równaniach różniczkowych zwyczajnych i inkluzjach różniczkowych, indeks punktu stałego i stopień topologiczny, topologia odwzorowań wielowartościowych, gry różniczkowe, metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej, teoria operatorów.
 • Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne: własności spektralne działań grup na przestrzeniach z miarą, gładkie modele dla układów dynamicznych, zastosowania kocykli w teorii ergodycznej, układy dynamiczne w teorii prawdopodobieństwa, dynamika gładka, dynamika topologiczna.
 • Teoria Prawdopodobieństwa, Analiza Stochastyczna i Statystyka Matematyczna: twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, stochastyczne równania różniczkowe, całka stochastyczna, geometria stochastyczna, metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa (MCMC) w statystyce bayesowskiej i w rozpoznawaniu obrazu, oszacowania funkcjonałów statystyk pozycyjnych.

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK

e-mail:   gregbob@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3411
pokój:   D107

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, starszy referent

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D214
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

 • dr Michał Chlebiej - Wybrane aspekty wizualizacji danych (*)
 • prof. dr hab. Adam Jakubowski - Twierdzenia graniczne dla łańcuchów Markowa (*)
 • prof. dr hab. Adam Jakubowski - Miarowe podstawy teorii prawdopodobieństwa i analizy fourierowskiej (semestr letni, 30 godzin)
 • dr Piotr Kokocki - Metody analizy harmonicznej w równaniach dyspersywnych (*)
 • dr Sebastian Król - Wprowadzenie do analitycznej teorii liczb (semestr zimowy, 30 godzin) (*)
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk - Funkcje multyplikatywne i teoria ergodyczna (semestr letni, 60 godzin)
 • prof. dr hab. Daniel Simson - Pierścienie, moduły, homologie i reprezentacje kołczanów (*)

Uwaga
Wykłady oznaczone gwiazdką (*) mogą zostać wybrane w ramach bloku Podstawowe przedmioty matematyczne.
Wszystkie wykłady mogą zostać wybrane w ramach bloku Przedmioty kierunkowe.
Wykład dr. Króla oraz drugi z wykładów prof. Jakubowskiego są traktowane jako wykłady półroczne.
Wykład prof. Lemańczyka jest traktowany jako wykład roczny. Doktoranci I roku wybierający wykład prof. Lemańczyka powinni w połowie semestru zdać dodatkowy egzamin.

Inne zajęcia
 • Seminaria doktoranckie
 • Seminaria naukowe (obowiązkowe dla doktorantów IV roku)
 • Język angielski w matematyce (dr Bogumiła Klemp-Dyczek)
 • Filozofia (prof. dr hab. Urszula Żegleń)

Uwaga
Zaliczenie wykładu z Filozofii stanowić będzie zaliczenie modułu Przedmioty dodatkowe, który w ramowym planie studiów przewidziany jest na IV roku studiów. Jednakże doktoranci z lat niższych, którzy nie zaliczą tego wykładu w roku 2016/2017, mogą być zmuszeni do zaliczania w ramach modułu Przedmioty dodatkowe jednego z wykładów ogólnouniwersyteckich, gdyż dedykowany dla doktorantów z naszego wydziału wykład z Filozofii może nie pojawić się w ofercie dydaktycznej w najbliższych latach.