Informacje ogólne

Studia doktoranckie w zakresie matematyki prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu są czteroletnimi studiami stacjonarnymi. Ich celem jest przygotowanie uczestników do:

  • działalności badawczej,
  • prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim,
  • uzyskania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Zakończenie studiów doktoranckich następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i lat studiów oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych.

W ramach studiów doktoranckich oferujemy kształcenie w zakresie dyscyplin matematyki uprawianych na naszym Wydziale, na poziomie umożliwiającym podjęcie własnych, oryginalnych badań naukowych. Główne działy tematyczne to:

  • Algebra: teoria reprezentacji grup i algebr, zastosowania algebry homologicznej, algebra przemienna, działania grup, teoria niezmienników i teoria algebr Hopfa, algebraiczne i kategoryjne metody w teorii homotopii, geometria algebraiczna.
  • Analiza Nieliniowa i Topologia: problemy istnienia i okresowości w równaniach różniczkowych zwyczajnych i inkluzjach różniczkowych, indeks punktu stałego i stopień topologiczny, topologia odwzorowań wielowartościowych, gry różniczkowe, metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej, teoria operatorów.
  • Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne: własności spektralne działań grup na przestrzeniach z miarą, gładkie modele dla układów dynamicznych, zastosowania kocykli w teorii ergodycznej, układy dynamiczne w teorii prawdopodobieństwa, dynamika gładka, dynamika topologiczna.
  • Teoria Prawdopodobieństwa, Analiza Stochastyczna i Statystyka Matematyczna: twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, stochastyczne równania różniczkowe, całka stochastyczna, geometria stochastyczna, metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa (MCMC) w statystyce bayesowskiej i w rozpoznawaniu obrazu, oszacowania funkcjonałów statystyk pozycyjnych.

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK

e-mail:   gregbob@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3411
pokój:   D107

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, starszy referent

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Wykłady w roku akademickim 2017/2018

Zajęcia dla doktorantów z matematyki w roku akademickim 2017/18

Przedmioty matematyczne
•    dr Michał Chlebiej – Wybrane aspekty wizualizacji danych II
•    prof. dr hab. Oleksandr Gomilko – Przestrzenie Sobolewa (*)
•    prof. dr hab. Adam Jakubowski – Selected topics in measure theory (*)
•    dr Tomasz Klimsiak – Analiza stochastyczna i równania różniczkowe cząstkowe (*)
•    dr Sebastian Król – Twierdzenia ergodyczne w ujęciu analizy harmonicznej (*)
•    dr hab. Dariusz Miklaszewski – Topologia algebraiczna
•    prof. dr hab. Andrzej Nowicki – Algebra przemienna i podstawy geometrii algebraicznej (*)
•    prof. dr hab. Andrzej Skowroński – Algebry symetryczne (semestr zimowy, 30 godzin) (*)
•    prof. dr hab. Krzysztof Stencel – SQL, NoSQL, NewSQL. Quo vaditis datorum repositoria? (*)

Uwaga
Wykłady oznaczone gwiazdką (*) mogą zostać wybrane w ramach bloku Podstawowe przedmioty matematyczne.
Wszystkie wykłady mogą zostać wybrane w ramach bloku Przedmioty kierunkowe.
Wykład prof. Skowrońskiego traktowany jest jako wykład półroczny.

Inne zajęcia
•    Seminaria doktoranckie
•    Język angielski w matematyce (dr Bogumiła Klemp-Dyczek)
•    Metodyka nauczania matematyki w szkole wyższej (dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska) – zajęcia odbywają się w semestrze zimowym

Uwaga
Zaliczenie przedmiotu z Metodyka nauczania matematyki w szkole wyższej stanowić będzie zaliczenie modułu Przedmioty dydaktyczne, który w ramowym planie studiów przewidziany jest na II roku studiów. Jednakże ten przedmiot powinni zaliczyć również doktoranci z I roku, gdyż przedmiot o takim charakterze nie będzie oferowany przez Wydział w przyszłym roku akademickim.