Kierownik dziekanatu

  mgr Ewelina Boguska

e-mail:   eboguska@mat.umk.pl
     
telefon:   56 611-2988
    56 611-3401
pokój:   D208
     
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Dziekanat - sprawy finansowe

mgr Anna Urbańska, specjalista

e-mail:   aniau@mat.umk.pl
 telefon:   56 611-3401
    56 611-2988
pokój:   D214
     
poniedziałek-piątek   8.00 - 15.00

Zespół administracyjno-gospodarczy

mgr Magdalena Olszewska, kierownik

e-mail:   olszewska@mat.umk.pl
 telefon:   56 611-3400
pokój:   F305
     
poniedziałek-piątek   8.00 - 15.00

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego

mgr Michał Dudkiewicz, kierownik

e-mail:     lesk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3446
pokój:   D307
     

dr Grzegorz Marczak
Jakub Przybysz

telefon:   56 611-3449
pokój:   D310
     

mgr Maciej Koziński
mgr Paweł Lebioda

telefon:   56 611-3448
pokój:   D309
     

Wojciech Sąsiada (Pracownia Typograficzna)

telefon:   56 611-3407
pokój:   F008

Dziekanat studiów stacjonarnych - informatyka

studia inżynierskie i magisterskie
mgr Karolina Makowska, specjalista
e-mail:     kamak@mat.umk.pl
 
studia licencjackie
mgr Oliwia Piwińska, specjalista
e-mail:     opiwek@mat.umk.pl
 
telefon:   56 611-2989
    56 611-3402
pokój:   D219
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów stacjonarnych - matematyka

mgr Oliwia Piwińska, specjalista
 
e-mail:     opiwek@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3402
    56 611-2989
pokój:   D219
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów stacjonarnych - matematyka i ekonomia

mgr Jagoda Meyer
 
e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, starszy referent

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Dziekanat - jakość kształcenia, praktyki nauczycielskie

mgr Katarzyna Wietrzykowska, specjalista

e-mail:     kwiet@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00