Gmach WMiI - Kalendarium rozbudowy

 • 7 lutego 2006 r.  W holu głównym Wydziału zostala wystawiona makieta gmachu Wydziału po rozbudowie
 • 10 stycznia 2006 r.  Wykonawca ustawił na budowie, od strony ul. Krasińskiego tablicę z wizualizacją gmachu Wydziału po rozbudowie.
 • 18 października 2005 r.  Wykonawcy otrzymali oficjalne pozwolenie na budowę.
 • 19 września 2005 r.  Na placu budowy ruszyły prace. Wycięto kilka drzew, a następnie przystąpiono do przekładania sieci ciepłowniczej i energetycznej.
 • 9 sierpnia 2005 r.  Podpisanie podstawowej umowy na wykonanie projektu, prace budowlane, instalacyjne itp. Przetarg w tej sprawie ogłoszono 17 maja 2005 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 28 czerwca 2005 r. Przetarg wygrało konsorcjum "Marbud-Kabet-Novapol", ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń. Koszt prac projektowych i budowlanych ma wynieść 14 591 200,00 zł. Prace projektowe wykonuje Biuro Projektów Architektury, ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń. Głównym architektem jest mgr inż. arch. Piotr Dąbrowski.
 • 28 lipca 2005 r.  Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z wojewodą, w którym dokonano aktualizacji wartości umowy po dwóch przeprowadzonych przetargach (18 987 043,55 zł).
 • 18 marca 2005 r.  Podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego o przeznaczeniu dydaktycznym. Przetarg w tej sprawie ogłoszono 24 stycznia 2005 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 11 marca 2005 r. Przetarg wygrała firma Exon Computer Systems, Andrzej Jasowicz Spółka Jawna, ul. Widok 16, 87-100 Toruń. Koszt zakupów sprzętowych wyniósł 540 154,73 zł, w tym 6401,18 zł VAT pokryte ze środków wydziałowych. Zakupiono łącznie 99 komputerów oraz szafę do montażu serwerów wraz z koniecznym oprzyrządowaniem.
 • 24 stycznia 2005 r.  Podpisanie umowy z wojewodą o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych.
 • 5 stycznia 2005 r.  Podpisanie umowy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Przetarg w tej sprawie ogłoszono 12 listopada 2004 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 6 grudnia 2004 r. Przetarg wygrała Pracownia Usług Architektonicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Toruński. Koszt przygotowania programu f-u wyniósł 54 290 zł.
 • 12 października 2004 r.  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 53/725/2004 przyznał projektowi dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 14 369 250 zł, czyli 75% całej inwestycji.
 • 19 lipca 2004 r.  Decyzja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu projektu w latach 2004-2006 kwotą 3 105 tys. zł.
 • 6 lipca 2004 r.  Po poprawkach formalnych wniosek "Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej" zostaje przyjęty do procedury konkursowej. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 19 159 000 zł.
 • 5 lipca 2004 r.  Władze UMK podejmują zobowiązanie przeznaczenia ze środków Uczelni kwoty 1 000 000 zł na realizację projektu w latach 2004-2006.
 • 21 czerwca 2004 r.  Minister Edukacji Narodowej i Sportu podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu kwotą 685 tys. zł, co stanowi 3,6% planowanych kosztów inwestycji.
 • 27 kwietnia 2004 r.  Senat UMK uchwala plan finansowy na rok 2004, w którym znajduje się kwota 400 tys. zł na realizację projektu.
 • 11 grudnia 2003 r.  Oficjalna inauguracja działalności Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni i regionu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz.
 • 12 września 2003 r.  Pierwsza wersja wniosku "INFOREGION - rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej" zostaje zgłoszona do konkursu w ramach działania I.3.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 1 czerwca 2003 r.  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje na RSEI drugi grant w ramach kontraktu wojewódzkiego. Środki w wysokości 300 tys. zł pozwalają na remont pomieszczeń piwnicznych w gmachu WMiI i organizację kompleksu 6 laboratoriów.
 • 1 maja 2003 r.  Studium Edukacji Informatycznej działające na WMiI zostaje przekształcone w Regionalne Studium Edukacji Informatycznej.
 • 18 września 2002 r.  Podczas inauguracji XVIII Konferencji "Informatyka w Szkole", Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje wolę przyznania grantu na rozwój Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej. Środki w wysokości 200 tys. zł, pochodzące z tzw. kontraktu wojewódzkiego, zostają przeznaczone na zakupy sprzętowe.
 • 1 września 2001 r.  Na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK zostaje utworzona nowa jednostka organizacyjna o charakterze dydaktyczno-usługowym, Studium Edukacji Informatycznej. Studium powstaje w wyniku przekształcenia Centrum Kształcenia Informatycznego, które było jednostką ogólnouczelnianą. Studium prowadzi szkolenia w Laboratoriach L7 (pok. 436), L8 (pok. 527) , L9 (pok. 526) oraz w jednym z laboratoriów Wydziału Prawa i Administracji. W Laboratorium L9 prowadzone są również szkolenia w ramach Regionalnej Akademii "Cisco". Kierownikiem SEI zostaje dr Maria Berndt-Schreiber, uprzednio kierownik CKI.
 • 11 czerwca 2001 r.  Sejmik Województwa uchwala Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 10 maja 2000 r.  Wystąpienie dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego podczas Forum Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Podniesiona wówczas idea utworzenia Regionalnego Centrum Kształcenia Informatycznego zostaje umieszczona w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.