Aktualności

Nagroda FRI w Programowaniu Zespołowym
12 maja 2016
Fundacja Rozwoju Informatyki przyznała dodatkową nagrodę zespołowi IV (opiekun mgr M. Koziński).
Zakończyły się  prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2015/2016. Dopuszczonych do prezentacji zostało 11 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.
 
Jury przyznało:
I miejsce zespołowi IV (opiekun mgr M. Koziński, konsultant merytoryczny dr n. med. Zofia Grąbczewska z Collegium Medicum UMK) za projekt "Sim Cor",
II miejsce zespołowi XI (opiekun mgr M. Dudkiewicz) za projekt "MORS - Miejski Organizator Ruchu Samochodowego",
III miejsce zespołowi X (opiekun dr M. Muszytowski) za projekt "Parlaview".
 
Nagroda Prezydenta Miasta Torunia została przyznana zespołowi IV (opiekun mgr M. Koziński).
 
Fundacja Rozwoju Informatyki przyznała dodatkową nagrodę zespołowi IV (opiekun mgr M. Koziński).
 
Firma EXEA przyznała zespołowi VIII (opiekun mgr R. Zieliński) za projekt "Blind Order" nagrodę: bezpłatne wsparcie w EXEA SMART SPACE.
 
Zwycięzcom gratulujemy!

Image

Konkursy FRI Konkursy FRI

Image

 

Szkolenia FRI dostępne na stronie:

Nasi klienci Nasi klienci

 

Nasi sponsorzy Nasi sponsorzy

FRI WEB

Zapraszamy do nowego portalu poświęconego technologii, nauce, informatyce w bardziej przyjaznym wydaniu. Zapraszamy również do współpracy wszystkich studentów i pracowników WMiI.

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana. 
 
 
 
 
 

Kontakt Kontakt

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI WMiI UMK

ul. Chopina 12/18 p. E311
87-100 Toruń

e-mail: fri@mat.umk.pl

tel: 669700136

NR KONTA FUNDACJI

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI WMiI UMK
09 2030 0045 1110 0000 0393 0480
BANK BGŻ BNP PARIBAS