Działalność naukowa

International Mathematics Olympiad in Mogilev

W dniach 22-24.02.2017 odbyliśmy (po raz pierwszy) wyjazd naukowy na Białoruś do Mogileva. Członkowie koła KNM (sekcja teeoretyczna) w składzie Ewelina Betlejewska-Szulc oraz Mikołaj Marciniak oraz opiekun dr Robert Skiba brali udział w międzynarodych zawodach matematycznych: 8th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University (International Student Olympiad MathOpen 2017 Belarus).

Zawody odbyły się na Białorusko-Rosyjskim Uniwersytecie w Mogilevie. Organizatorem zawodów był: State Institution of Higher Professional Education Belarusian-Russian University. W trakcie zawodów studenci mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu pięciu godzin. Zawody są nietypowe, ponieważ studenci w trakcie zawodów nie mogą przedstawiać swoich rozwiązań, ale tylko odpowiedzi na specjalnym arkuszu. Zatem jeśli student się pomyli w rachunkach, to zadanie nie jest zaliczane. Są to całkowicie inne zawody od tych organizowanych w Czechach czy w Bułgari. W tym roku byliśmy "rozpoznać teren". Koło KNM planuje regularnie uczestniczyć w tychże zawodach. Kilka informacji statystycznych o zawodach: liczba krajów: 7 (Belarus, Czech Republic, Iran, Poland, Russia, Tadjikistan, Uzbekistan), liczba Uniwersytetów: 21, liczba studentów: 46. Ponadto w trakcie pobytu na Uniwersytecie było zorganizowane seminarium naukowe dla opiekunów studentów. Opiekun koła KNM dr Robert Skiba wygłosił odczyt pt: "A topological degree of Fuller type for periodic orbits".

Kilka fotek z wyjazdu można znaleźć tutaj

                                                                                                                                                                                                       

Sukces studentów Koła KNM Wydziału Matematyki i Informatyki w konkursie "Njalepsi z najlepszych"

W dniu 15 marca 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rekomendowane do finansowania projekty w ramach pierwszej edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych!". Jedynym projektem z naszej uczelni jest przyznany WMiI grant "Wzmocnienie potencjału naukowego studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK poprzez udział w międzynarodowych zawodach matematycznych".

W ramach projektu studenci naszego Wydziału Janusz Schmude oraz Mikołaj Marciniak (obaj są laureatami programu "Generacja Przyszłości" w latach 2014-2015) będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych zawodach matematycznych dla studentów, m.in. w International Mathematical Competition –  najbardziej prestiżowych akademickich zawodach matematycznych w Europie organizowanych przez University College London oraz American University w Bułgarii.

„Najlepsi z najlepszych!" to kontynuacja programu „Generacja Przyszłości". Obecny projekt będzie koordynowany na Wydziale przez dr. Roberta Skibę oraz mgr. Daniela Strzeleckiego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW

                                                                                                                                                                                                       

Generacja Przyszłości: Laureaci z Wydziału na konferencji MNiSW

W dniu 11 października 2014 na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - spotkanie z przedstawicielami młodej generacji polskich naukowców pod hasłem "Zawód naukowiec".

Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości było uhonorowanie laureatów Generacji Przyszłości 2014, w tym dwóch zespołów studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Pierwszy, złożony z członków Sekcji Algorytmicznej Koła Naukowego Informatyków, tworzą studenci informatyki przygotowujący się do zawodów programistycznych pod kierunkiem opiekuna KNI dr. Łukasza Mikulskiego: Damian Kurpiewski, Łukasz Bojarski, Mikołaj Marciniak, Jakub Chyłkowski, Grzegorz Karwecki, Kamil Kobza, Wojciech Marciniak i Błażej Roszkowski. W skład drugiego wchodzą członkowie Koła Naukowego Matematyków: Aurelia Bartnicka, Bartosz Bieganowski, Janusz Schmude i Daniel Strzelecki, którzy przygotowują się do zawodów matematycznych pod kierunkiem dr. Roberta Skiby, opiekuna KNM.