O nas

Koło Naukowe Matematyków (KNM) powstało w 2005 roku z inicjatywy dwóch studentów matematyki: Rafała Szeflera i Macieja Karpicza. W porozumieniu z władzami Wydziału oraz Uniwersytetu opiekę nad nim objął Pan dr Grzegorz Bobiński. Podczas spotkań zajmujemy się przede wszystkim poznawaniem matematyki, staramy się z fascynacją patrzeć na to co już znane i dawno odkryte, jak również próbujemy sami tworzyć coś nowego. Program KNM skupiał się wokół algebry i teorii liczb. Obecnie Koło Naukowe zajmuje się praktycznie każdym działem matematyki. Od roku akademickiego 2013/2014 naszym opiekunem jest Pan dr Robert Skiba. Nasze Koło cały czas się rozwija. Jego członkowie dzielą się swoimi zainteresowaniami, prezentując referaty na temat interesujących ich zagadnień. Współorganizują wykłady na temat dorobku naukowego profesorów związanych z toruńską matematyką. Od pięciu lat KNM wraz z Samorządem Wydziału organizuje Toruńską Letnią Szkołę Matematyki. Wszyscy - którzy są zafascynowani matematyką i uczą się jej nie dlatego, że muszą, ale że chcą - są mile widziani. Serdecznie zapraszamy!

 

Koło Zastosowań Matematyki zostało założone w 2013 roku z inicjatywy absolwenta naszego wydziału, Rafała Rólki. Pomysł na utworzenie koła  powstał jako alternatywa dla tych matematyków, którzy chcieli się rozwijać nie tylko teoretycznie, ale również w matematyce stosowanej, finansowej, aktuarialnej oraz innych zastosowaniach, mogących przydać się w przyszłej pracy. Początkowo grupa studentów, którzy dołączyli  do koła składała się z około 30 osób, z łącznie trzech wydziałów – przede wszystkim Wydziału Matematyki i Informatyki, ale również z Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.  Koło od samego początku wdrażało i rozwijało aspekty związane z szeroko pojmowaną matematyką finansową, programowaniem oraz obsługą narzędzi bazodanowych. Działalność koła podzielona była pomiędzy kilka sekcji tematycznych. W każdym roku ulegały one większej, bądź mniejszej zmianie, w zależności od zainteresowań członków. Wśród grup, które funkcjonowały w kolejnych latach można wyróżnić np. grupę „Data Maningową”, grupę Matematyki Finansowej, grupę Teorii Gier, czy grupę Popularyzacji Matematyki, w ramach której uruchomiono kursy maturalne dla uczniów szkół średnich (do dnia dzisiejszego cieszą się one sporym zainteresowaniem wśród toruńskiej młodzieży). Koło zaangażowało się również w organizację dwóch edycji Toruńskiej Letniej Szkoły Matematyki . Członkowie koła odnosili sukcesy w konkursach  m.in. z zakresu Text i Data Mining. Pieczę nad kołem sprawowali prof. dr hab. Wojciech Niemiro oraz dr hab. Sławomir Plaskacz.

 

W roku akademickim 2016/2017 członkowie Koła Naukowego Matematyków UMK i Koła Zastosowań Matematyki UMK podjęli decyzję o zmianie formuły funkcjonowania wyżej wymienionych kół. Została podjęta decyzja, że Koło Zastosowań Matematyki UMK będzie funkcjonować w ramach Koła Naukowego Matematyków UMK. Ponadto po konsolidacji obu kół naukowych zostały utworzone w ramach struktur KNM dwie sekcje: Sekcja Teoretyczna oraz Sekcja Zastosowań. Połączenie się obu organizacji studenckich zwiększy w sposób istotny ich możliwości organizacyjne i naukowe na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Opiekunami KNM w nowej formule zostali: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (Sekcja Zastosowań) oraz dr Robert Skiba (Sekcja Teoretyczna).