Skład osobowy

Katedra Algebry i Geometrii


kierownik: prof. dr hab. Andrzej Skowroński

prof. dr hab. Piotr Dowbor
prof. dr hab. Stanisław Kasjan
prof. dr hab. Andrzej Nowicki
prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały
prof. dr hab. Grzegorz Zwara
dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK
dr hab. Piotr Malicki
dr Jerzy Białkowski
dr Adam Hajduk
dr Alicja Jaworska-Pastuszak
dr Grzegorz Pastuszak
dr Janusz Zieliński
mgr Adam Skowyrski