Skład osobowy

Pracownia Matematyki Finansowej i Teorii Gier


kierownik: prof. dr hab. Leszek Słomiński

prof. dr hab. Stanisław Kasjan
prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK
dr hab. Piotr Malicki, prof. UMK
dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
dr hab. Sławomir Plaskacz