Skład osobowy

Pracownia Systemów Operacyjnych


kierownik: prof. Zbigniew Szewczak

dr Rafał Bocian

Tematyka prac

Algorytmy szeregowania zadań i we/wy na dysk, zastępowanie stron i przydziału zasobów; zarządzanie procesami i wątkami i ich synchronizowania; zarządzanie pamięcią główną i wirtualną; zarządzanie wejściem-wyjściem; generowanie systemów Linux, Windows i Solaris i ich bezpieczeństwo.