Skład osobowy

Pracownia Systemów Sieciowych


kierownik: dr Piotr Przymus

dr Marcin Gąsiorek
dr Andrzej Kurpiel