Skład osobowy

Pracownia Technologii Mobilnych


kierownik: dr Błażej Zyglarski

Skład osobowy

  • dr Błażej Zyglarski - kierownik
  • dr Jerzy Białkowski
  • dr Andrzej Kurpiel
  • dr Piotr Przymus
  • mgr Michał Dudkiewicz
  • mgr Marcin Gąsiorek
  • mgr Andrzej Rutkowski
  • mgr Katarzyna Zając