Skład osobowy

Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej


kierownik: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

dr Anna Beata Kwiatkowska
dr Andrzej Sendlewski
mgr Andrzej Polewczyński