Skład osobowy

Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej


dr Anna Beata Kwiatkowska
dr Andrzej Sendlewski
mgr Andrzej Polewczyński