Ogłoszenia

ODWOŁANY DYŻUR PRODZIEKANA DS STUDENCKICH

W dniu 24 listopada 2017 roku dyżur prodziekana do spraw sudenckich prof. S. Kasjana ODWOŁANY

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE NNW I OC NA ROK 2017/18

Składki na ubezpieczenie NNW i OC dla studentów na rok 2017/18 będą przyjmowane w dziekanacie
od 16 października 2017 roku w godzinach dyżurów.

Informacja dotycząca składek

 

 

SZKOLENIE BHP

Szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 18.10.2017r. do 31.01.2018r.
Adres strony:
https://moodle.umk.pl/BHP/

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE Z OBSZARU NAUK HUMANISTYCZNYCH I OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH

Programy studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/16 lub później zobowiązują do realizacji co najmniej 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych. Wśród przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych na UMK w roku akademickim 2017/18 do tej grupy zaliczyć można przedmioty oferowane przez następujące jednostki. W drugiej kolumnie tabeli podany jest początek kodu USOS nadawanego przedmiotom oferowanym przez daną jednostkę.

Jednostka

kod

Wydział Filologiczny

0700

Wydział Humanistyczny

0900

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

1100

Wydział Nauk Historycznych

1201, 1202, 1203, 1205

Wydział Nauk Pedagogicznych

1900

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

2051

Wydział Prawa i Administracji

1300

Wydział Sztuk Pięknych

1400, 1401, 1402

Wydział Teologiczny

1500

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

3800

ACKiS „Od Nowa”

4000

Biuro Karier

9000

SPNJO

4100

 

                                                                  NOWY REGULAMIN STUDIÓW

 

Od dnia 1 października 2017 roku obowiązuje nowy Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/rwohZQ/3_Regulamin_studiow.pdf

 

PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa w dziekanacie, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Promotor wyznacza recenzenta, planowany termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego komisji.
 2. Po wprowadzeniu wniosku przez dziekanat do USOS student wprowadza do APD elektroniczną wersję pracy dyplomowej.
 3. Po zatwierdzeniu przez promotora w APD pracy dyplomowej, student drukuje i składa w dziekanacie:
  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi przeznaczony do teczki akt osobowych studenta – praca w miękkiej oprawie, dwustronna,
  • jeden egzemplarz do biblioteki – w twardej oprawie
  • cztery fotografie do dyplomu format 35x45 mm
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł (opłata na indywidualne konto studenta)
 4. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to 20 września 2017 roku.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego niezbędne jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów nie później niż trzy dni przed planowaną obroną.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: https://apd.umk.pl/.