W dniach 10 - 23 lipca 2017 roku dyżur prodziekana do spraw studenckich, prof. dr. hab. Stanisława Kasjana ODWOŁANY

 

 

NOWY REGULAMIN STUDIÓW

 

Od dnia 1 października 2017 roku obowiązuje nowy Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/rwohZQ/3_Regulamin_studiow.pdf

 

PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa w dziekanacie, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Promotor wyznacza recenzenta, planowany termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego komisji.
 2. Po wprowadzeniu wniosku przez dziekanat do USOS student wprowadza do APD elektroniczną wersję pracy dyplomowej.
 3. Po zatwierdzeniu przez promotora w APD pracy dyplomowej, student drukuje i składa w dziekanacie:
  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi przeznaczony do teczki akt osobowych studenta – praca w miękkiej oprawie, dwustronna,
  • jeden egzemplarz do biblioteki – w twardej oprawie
  • cztery fotografie do dyplomu format 45x65 mm
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł (opłata na indywidualne konto studenta)
 4. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to 20 września 2017 roku.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego niezbędne jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów nie później niż trzy dni przed planowaną obroną.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: https://apd.umk.pl/.