Aktualności Aktualności

Powrót

XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne

W dniach 25-26 maja 2017 r. odbędzie się XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007 – 2015 oraz X Kolokwium, które miało miejsce w 2016 r. Szczegółowy program XI TKS przedstawiony jest na plakatach i obejmuje m.in.

  • wykład członka-korespondenta PAN, prof. Rafała Latały z Uniwersytetu Warszawskiego (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 15:30);
  • wykład prof. Małgorzaty Bogdan z Uniwersytetu Wrocławskiego, polskiej statystyczki, cieszącej się międzynarodowym uznaniem (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 14:30);
  • sesję poświęconą wybranym osiągnięciom naukowym Prof. Aleksandra Nagajewa, zmarłego w 2005 r., organizowaną w 80. rocznicę Jego urodzin (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 17:00);
  • sesję „Random Fields”, składającą się z dwóch wykładów wygłoszonych przez gości Wydziału z Uniwersytetu Wileńskiego, w tym prof. Vygantasa Paulsuskasa, edytora czasopisma „Lithuanian Mathematical Journal” (piątek, 26 maja 2017 r. , g. 10:15 – 12:30).