Aktualności Aktualności

Wpisy oznaczone tagiem nowy .

PRELUDIUM 13 dla naszych!

W konkursie PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora granty NCN zdobyli mgr Bartosz Bieganowski (1. pozycja na liście rankingowej) oraz mgr Daniel Strzelecki (2. pozycja na liście rankingowej). Gratulujemy!

Mgr Bartosz Bieganowski będzie kierownikiem projektu "Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak" (przyznane środki: 72 108 zł), mgr Daniel Strzelecki - kierownikiem projektu "Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich" (przyznane środki: 71 210 zł).

Dodajmy, że w panelu ST1 w konkursie PRELUDIUM dofinansowanie uzyskało 6 projektów, z czego 2 z naszego Wydziału.

Źródło: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13 (Konkurs Preludium, panel ST1).

Sukces w konkursie OPUS 13!

W konkursie OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów grant NCN zdobył dr Tomasz Klimsiak. Gratulujemy!
Projekt "Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi", którego kierownikiem będzie dr Tomasz Klimsiak uzyska dofinansowanie w wysokości 175 000 zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13 (konkurs OPUS, panel ST1).

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się 2 grudnia 2017 roku.  o godz. 13.00 (sobota) w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18.

Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W dniu uroczystości lub wcześniej prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu (pokój  D219 oraz D221) w celu dopełnienia formalności administracyjnych: odbioru świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia odbioru dyplomu w księdze dyplomów. 2 grudnia 2017 roku dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:30.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Medal na międzynarodowych zawodach matematycznych w Izraelu

W dniach 16-19 października 2017 r. w  Ariel pod Tel Awiwem (Ariel University) odbyły się międzynarodowe zawody matematyczne Individual Competition of Super Final of 12th International Internet Mathematics Olympiad. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Mikołaja Marciniaka. Student WMiI UMK zdobył na zawodach srebny medal oraz nagrodę II stopnia. Gratulujemy!

Podczas zawodów należało rozwiązać 9 zadań w ciągu trzech godzin. Nadmienimy, że Wydział Matematyki i Informatyki był po raz pierwszy reprezentowany w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Ariel University. Naszego medalistę do zawodów przygotował dr Robert Skiba. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie http://www.i-olymp.net/olymp/    

 

 

Sukces szachowy

Tomasz Czarkowski, student 2. roku informatyki inżynierskiej, zajął III miejsce w Otwartym Turnieju Szachowym w cyklu Grand Prix Torunia 2017/18 (runda I) w kategorii OPEN A roczników 2002 i starszych (por. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5780/index.html?l=pl). Gratulujemy!

Trzech najlepszych zawodników turnieju zostało nagrodzonych  czterodniowym wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Informacje w mediach: http://ddtorun.pl/pl/13_sport/652_inne/12268_torun_szachami_stoi_oni_pojada_do_brukseli_na_zaproszenie_europosla.html#

 

Kolokwium Wydziałowe - wykład prof. Helmuta Lenzinga

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Dr. Helmuta Lenzinga (Universität Paderborn) pt. Klein bottle, Möbius band and their noncommutative siblings, który odbędzie się w ramach Kolokwium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wykład odbędzie się w środę 8.11.2017 w Auli WMiI, godzina rozpoczęcia 10:15.

Grant badawczy NCN w ramach konkursu MINIATURA 1

Projekt badawczy ,,Kontynuacje i globalne bifurkacje orbit homoklinicznych dla zagadnień nieliniowych''  kierowany przez dra Roberta Skibę został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!
Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

NSI: zaproszenie na immatrykulację

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 21 października 2017 roku (sobota) o godz. 9:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

Bezpośrednio po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z kierownikiem studiów niestacjonarnych, dr. Bartoszem Ziemkiewiczem.

Nagroda na "Forum Młodych Mistrzów - 2017"

Michał Kuleszko, student naszego Wydziału, otrzymał nagrodę w kategorii "Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja" w finale ogólnopolskiego konkursu "Forum Młodych Mistrzów - 2017". Forum odbyło się 29 września 2017 r. w Warszawie. Gratulujemy!

Michał Kuleszko przedstawił projekt "Hoopify" przygotowany w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego przez zespół w składzie: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Michał Kuleszko, Piotr Kumorek i Aneta Małecka. Wszyscy członkowie zespołu za awans do finału konkursu otrzymali wyróżnienia w kategorii "Najlepsza merytorycznie prezentacja''.

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1600 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18.

 
Dnia 2 października 2017 roku o godz. 1330 w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Chopina 12/18 (Aula WMiI) odbędzie się spotkanie organizacyjne z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem - Prodziekanem ds. Studenckich.
 
Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego dotyczące pomocy materialnej. Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz spotkaniu z Samorządem jest obowiązkowa.
 
W dniach 30 września oraz 2 października 2017 roku prosimy zgłaszać się do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D219 oraz D221), w celu załatwienia formalności administracyjnych (m.in. odbiór legitymacji). Dziekanat będzie czynny:
 
- 30 września (sobota) od godz. 1000 do godz. 1400,
- 2 października (poniedziałek) od godz. 1000 do godz. 1300.

UCI korzysta z projektu studenckiego

Projekt "NetView" przygotowany przez studentów III roku Informatyki w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego został wdrożony i będzie wykorzystywany w Uczelnianym Centrum Informatycznym. Aplikacja została przygotowana przez zespół w składzie: Wojciech Marciniak, Tomasz Lektorowski, Mateusz Berent, Kacper Nitubydz i Mateusz Kacprowicz. Opiekunem zespołu była dr Aleksandra Boniewicz z Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego. Gratulujemy!

"NetView" to aplikacja służąca do monitorowania sieci uniwersyteckiej UMK. Zbiera dane na temat urządzeń podłączonych do sieci i prezentuje je użytkownikowi w przyjaznej formie w czasie rzeczywistym.

 

Jadą na finał Forum Młodych Mistrzów

Jury ogólnopolskiego konkursu "Forum Młodych Mistrzów - 2017" odbywającego się w ramach "XXIII Forum Teleinformatyki" zakwalifikowało do finału konkursu prezentację "Hoopify" przygotowaną przez studentów naszego Wydziału.

Projekt "Hoopify'' to system ułatwiający składanie i realizację zamówień w restauracjach. Został przygotowany w ramach tegorocznej edycji Programowania Zespołowego przez zespół w składzie: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Michał Kuleszko, Piotr Kumorek i Aneta Małecka. Opiekunem zespołu był mgr Łukasz Wachowicz z firmy Mobica. Opiekun naukowy: dr Bartosz Ziemkiewicz. Projekt ten zdobył już nagrody Prezydenta Miasta Torunia oraz Fundacji Rozwoju Informatyki.

"Forum Teleinformatyki" jest jedną z największych krajowych konferencji branży IT. Jej XXIII edycja odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim jest "Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo".

Od 2009 roku w ramach tej konferencji organizowany jest konkurs ,"Forum Młodych Mistrzów", skierowany przede wszystkim do studentów i doktorantów pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych. O wynikach konkursu decyduje Jury składające się z przedstawicieli: Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Polskiej Akademii Nauk.

Z karty żałobnej

Z głębokim żalem informujemy o śmierci p. Macieja Michalskiego, studenta naszego Wydziału. Pan Michalski zginął we wtorek 19 września. Był studentem kierunku informatyka licencjacka.

MOC 2.0 na WMiI

Dofinansowanie uzyska projekt "MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka UMK dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" złożony przez nasz Wydział w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "Studiujesz? Praktykuj!" na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Łączna wartość: 354 181,00 zł.

W ramach tego projektu 28 studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka (lub ich absolwentów) w okresie 01.02.2018-31.12.2019 uzyska finansowanie 3-miesięcznych staży krajowych.

Łącznie ponad 7,5 miliona złotych otrzyma aż 7 projektów z UMK.

Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich matematyki

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość immatrykulacji studentów  I roku studiów doktoranckich w zakresie matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, która odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki. Prosimy o przybycie o godz. 15.45.

2 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali S1 odbędzie się spotkanie organizacyjne doktorantów I roku z Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Prosimy o załatwienie formalności administracyjnych w dziekanacie studiów doktoranckich (pok. D214) w dniach 2 lub 3 października 2017 r. w godzinach 10.00-14.00.

Nie żyje dr hab. Andrzej Orlicki, prof UWM

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł dr hab. Andrzej Orlicki, prof UWM. Profesor Orlicki był wieloletnim pracownikiem UMK (Instytut Matematyki Wydziału Mat-Fiz-Chem, potem WMiI).

W roku 1981 obronił na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK pracę doktorską pt. Algebraiczna teoria dyskretnych systemów i modelu Głuszkowa maszyny cyfrowej (promotor: prof. dr hab. Józef Słomiński). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na naszym Wydziale w roku 1994 (tytuł rozprawy: Konstruktywne endofunktory na kategoriach zbiorów numerowanych).

Pogrzeb będzie w najbliższą środę. O godz. 13.00 rozpocznie się msza św. w kościele pw. św. Józefa w Olsztynie.

Medal studenta WMiI na międzynarodowych zawodach matematycznych w Bułgarii

W dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2017 r. odbyły się w Błagojewgradzie (Bułgaria) 24. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów (IMC 2017) organizowane przez University College London oraz American University in Bulgaria. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był reprezentowany przez Mikołaja Marciniaka. Student WMiI UMK zdobył na zawodach nagrodę trzeciego stopnia (brązowy medal). Gratulujemy!

W tegorocznej edycji wzięło udział 331 studentów z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Podczas każdego z dwóch dni zawodów studenci mieli pięć godzin na rozwiązanie 5 zadań wybranych przez międzynarodowe jury. Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć  na stronie http://www.imc-math.org.uk.

 

Toruński Rower Miejski - oddaj swój głos na stację przy WMiI

Do 30 lipca 2017 r. trwa głosowanie na nowe lokalizacje w systemie Toruński Rower Miejski: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/node/234503. Zachęcamy do oddania głosu na propozycję nr 38 - stację przy ul. Chopina.

Szczegółowa lokalizacja: http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/trm_stacje_2018_plik_nr_1.pdf (strona 19 z 41).

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia

Jak już informowaliśmy, prezydent Michał Zaleski przyznał nagrody dwóm zespołom studentów informatyki, które uczestniczyły w tegorocznej edycji Programowania Zespołowego. Dnia 4 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyła się uroczystość wręczenia tych nagród. Nasi studenci zaprezentowali swoje projekty, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Przypomnijmy, że pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie: Bartosz Kolanek, Aneta Małecka, Piotr Kumorek, Michał Kuleszko i Kacper Kempski, za projekt „Hoopify” – aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień w restauracjach. Opiekunem zespołu był mgr Łukasz Wachowicz z firmy Mobica.

Drugą nagrodę zdobył zespół w składzie: Paulina Bawolska, Jaskólski Daniel, Bartosz Wilczyński, Jakub Sobański, Mateusz Sałek oraz Paweł Dembiński, za projekt „BICOM” – aplikację ułatwiającą organizowanie wycieczek rowerowych. Opiekunem zespołu był mgr Maciej Koziński z WMiI.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Najlepsi z najlepszych są na WMiI

W ramach konkursu "Najlepsi z najlepszych 2.0" MNiSW przyznało dwa granty studentom Wydziału - na łączną kwotę ponad 90 tys. złotych. Gratulujemy!

Wydział Matematyki i Informatyki UMK jest jedynym wydziałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na którym będą realizowane granty w ramach konkursu "Najlepsi...".

Grant pn. "Udział studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w międzynarodowych konkursach matematycznych" będzie realizowany przez studentów Koła Naukowego Matematyków (koordynatorzy projektu: dr Robert Skiba, mgr Daniel Strzelecki).

Grant pn. "Udział studentów informatyki WMiI UMK w międzynarodowych konkursach programistycznych" będzie realizowany przez studentów Koła Naukowego Informatyków (koordynator projektu: dr Łukasz Mikulski).

Konkurs „Najlepsi z najlepszych! 2.0" stanowi kontynuację programów MNiSW: „Generacja Przyszłości" oraz "Najlepsi z Najlepszych!". Studenci KNM uczestniczą w projekcie po raz trzeci, zaś KNI po raz drugi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW.;

 

UMK po raz pierwszy w rankingu szanghajskim - i to w w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: matematyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz pierwszy odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU), jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie. UMK pojawił się w tzw. rankingu szanghajskim na pozycji 301-400 w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: MATEMATYKA (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/mathematics.html).

Szerzej na stronie umk.pl.

Publikacja książki profesora Andrzeja Skowrońskiego

Informujemy o publikacji książki prof. dr. hab. Andrzeja Skowrońskiego z profesorem Kunio Yamagatą (Tokio) pt. "Frobenius Algebras II. Tilted and Hochschild Extension Algebras" (619 stron) w prestiżowej serii EMS Textbooks in Mathematics, wydawanej przez European Mathematical Publishing House w Zürichu. Pierwszy tom książki pt. "Frobenius Algebras I. Basic Representation Theory" (650 stron) został opublikowany w roku 2011 również w serii EMS Textbooks in Mathematics.

Seminarium Wydziałowe - wykład dra Łukasza Mikulskiego

 W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Łukasz Mikulski wygłosił wykład pt.  Paradygmaty współbieżności . Seminarium odbyło się dnia 24 maja 2017 w Auli WMiI.

Fot. M. Koziński

Wyniki Prezentacji Programowania Zespołowego 2016/17

Zakończyły się prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe w roku akademickim 2016/2017. Dopuszczonych do prezentacji zostało 8 zespołów. Wszystkie prezentujące się zespoły otrzymały zaliczenie przedmiotu.

Jury przyznało I miejsce zespołowi V (opiekun mgr Michał Dudkiewicz) za projekt "System głosowania KOALA". Dwa równorzędne II miejsca przyznane zostały: zespołowi II (opiekun mgr Maciej Koziński) za projekt BICOM") oraz zespołowi IV (opiekun mgr Kamil Bzdawka) za projekt ASDO.

Nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki przyznana została zespołowi VI (opiekun mgr Łukasz Wachowicz) za projekt "Hoopify".

Zwycięzcom gratulujemy!

Grant badawczy NCN dla pracowników WMiI w ramach konkursu OPUS 12

Projekt badawczy ,,Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania''  zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Andrzeja Rozkosza, prof UMK został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 13 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat wyników konkursów NCN można znaleźć na stronie NCN.

Dr Joanna Kułaga-Przymus laureatką wyróżnionego Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Joanna Kułaga-Przymus została laureatką 25-go konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje 100 rocznych stypendiów dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Fundacja przyznaje również wyróżnienia laureatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Dr Joanna Kułaga-Przymus znalazła się w prestiżowym trzyosobowym gronie wyróżnionych. Więcej szczegółów można znaleźć  na stronie FNP. Gratulujemy!

Nagrody studentów WMiI UMK na międzynarodowych zawodach w Rosji

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyły się IV Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów – 4th North Countries Universities Mathematical Competition (NCUMC 2017). Wydział Matematyki i Informatyki UMK w zawodach reprezentowali studenci: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski oraz Mikołaj Marciniak. Studenci UMK zdobyli następujące nagrody: Mikołaj Marciniak (nagroda II stopnia), Kamil Dunst (nagroda III stopnia).

W zawodach wzięło udział 206 studentów (96 studentów rozwiązywało zadania na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, a 110 na macierzystych uczelniach - zawody zdalne). Studenci WMiI UMK wzięli udział w internetowej wersji zawodów (wszyscy studenci rozwiązywali te same zadania). Polska była reprezentowana przez AGH, UJ, UW, UAM oraz UMK. Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba.

Medal studenta WMiI UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Ostrawie

W dniach 29.03-01.04.2017 studenci Wydziału: Ewelina Betlejewska-Szulc, Władysław Klinikowski, Janusz Schmude oraz Mikołaj Marciniak wzięli udział w 27. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych "Vojtech Jarnik Mathematical Competition" organizowanych przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Janusz Schmude osiągnął bardzo dobry wynik i zdobył medal!

W zawodach brało udział około 30 uniwersytetów z Europy, w tym 7 z Polski. Studenci podczas zawodów byli podzieleni na dwie kategorie: studenci I i II roku (kategoria I) oraz studenci III, IV i V roku (kategoria II). W pierwszej kategorii startowało 69 studentów, zaś w drugiej 84 studentów. Studenci WMiI UMK startowali w drugiej kategorii. W trakcie zawodów studenci w każdej kategorii musieli rozwiązać cztery zadania (mieli na to cztery godziny).

Studentów do zawodów przygotowywał dr Robert Skiba. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://vjimc.osu.cz/

 

Dwa wyróżnienia dla KNM w finale konkursu StRuNa 2016

27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w szóstej edycji konkursu StRuNa. W finale konkursu Koło Naukowe Matematyków UMK otrzymało wyróżnienie w kategorii "Koło Naukowe Roku", zaś opiekun KNM, dr Robert Skiba, otrzymał wyróżnienie w kategorii "Opiekun Roku".

Koło było jednym z trzech kół naukowych z UMK, które dostało się do ostatniego etapu konkursu. Było jedynym kołem matematycznym w finale.

Gratulujemy!

Sukcesy studentów Wydziału w zawodach "William Lowell Putnam Mathematical Competition"

W dniu 4 grudnia 2016 roku studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK po raz czwarty wzięli udział w europejskiej edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „William Lowell Putnam Mathematical Competition". Nagrodę pierwszego stopnia zdobył Janusz Schmude, nagrodę drugiego stopnia zdobył Mikołaj Marciniak, zaś wyróżnienia: Zbigniew Ankowski, Ewelina Betlejewska-Szulc oraz Władysław Klinikowski. Gratulujemy!

W trakcie zawodów uczestnicy mieli do rozwiązania 12 bardzo trudnych zadań w dwóch etapach: sześć zadań w sesji porannej (3h) oraz sześć zadań (3h) w sesji popołudniowej (procedura weryfikacji rozwiązań i ustalenia końcowych wspólnych wyników trwa około trzech miesięcy). Zawody na naszym Wydziale zostały zorganizowane przez dr. Roberta Skibę (koordynator) oraz doktorantów: Aurelię Bartnicką, Bartosza Bieganowskiego, Sebastiana Ruszkowskiego, Daniela Strzeleckiego oraz Mateusza Topolewskiego.

Polska podczas zawodów była reprezentowana przez pięć uczelni: UW, UJ, UMK, UAM oraz AGH. Wyżej wymienione uczelnie z Polski wystawiły w sumie 38 studentów. Konkurs WLPMC to zawody, w których od 1938 roku biorą udział studenci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów. Od kilku lat zawody organizowane są również w Europie (Armenia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Ukraina,  Rosja, Słowacja, Finlandia, Turkmenistan). W 2016 roku Uczelnie z Europy wystawiły łącznie 234 zawodników.

Nagroda w konkursie na prace magisterskie i dyplomowe

Praca magisterska p. Dominiki Pochylskiej „Konstrukcje klasyczne ślepych maswerków w kościele św. Jakuba na toruńskiej starówce” otrzymała I nagrodę w kategorii "Matematyka i Informatyka" w XXV edycji Konkursu na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce  toruńskiej organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia (To Mi To). Gratulujemy!
Praca powstała pod opieką dr Bogumiły Klemp-Dyczek i prof. Zygmunta Pogorzałego.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Sali Mieszczańskiej Ratusza  dnia 27 lutego 2017 r. Więcej na stronie http://www.tomito.cba.pl/kontor.html.

Studenci Mikołaj Marciniak i Janusz Schmude ze stypendiami MNiSW

Studenci studiów II stopnia na kierunku matematyka naszego Wydziału: Mikołaj Marciniak i Janusz Schmude otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia. Gratulujemy!

Do ministra spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie. Wysokość wsparcia w przypadku studentów wynosi 15 000 zł.

Dr T. Klimsiak i dr J. Mederski laureatami stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W XI edycji konkursu laureatami tego prestiżowego stypendium zostało 168 wybitnych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród lauretów znalazło się dwóch pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UMK: dr Tomasz Klimsiak (obecnie IMPAN) oraz dr Jarosław Mederski. Serdecznie gratulujemy!

Dr Piotr Kokocki laureatem V edycji konkursu w ramach programu Ministra pn. "Iuventus Plus"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wśród nagrodzonych - jako jedyny przedstawiciel UMK - znalazł się dr Piotr Kokocki.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt. Doktor Kokocki uzyskał 6. pozycję na liscie. W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała naszemu Wydziałowi pozytywną ocenę instytucjonalną (Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco”, natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni”.

Następna ocena działalności Wydziału powinna nastąpić w roku akademickim 2021/2022.

Przypominamy, że utworzona 1 stycznia 2002 r. Polska Komisja Akredytacyjna (wówczas pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia. Więcej na  http://www.pka.edu.pl/pka/kompetencje/.

— 100 Items per Page
Wyświetlanie 35 rezultatów.