Aktualności Aktualności

Wpisy oznaczone tagiem nowy .

Stypendium Rektora UMK za za wysoko punktowane publikacje naukowe

Dr Anna Gołębiewska otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wysoko punktowane publikacje naukowe - za publikację Bifurcations from the orbit of solutions of the Neumann problem w "Calculus of Variations and Partial Differential Equations", Vol. 57 no. 1, 2018, Impact Factor ISI: 1.532, punktacja MNiSW: 45.000 (udział procentowy: 100%). Gratulujemy!

Poprzednio na naszym Wydziale stypendia takie otrzymali prof. dr hab. Sławomir Rybicki i dr Łukasz Mikulski.

MOC staży

Dnia 17 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 10.15 w sali S3 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące drugiej edycji projektu MOC, który cieszył się dużą popularnością w latach ubiegłych! Oferujemy trzymiesięczne płatne staże dla studentów kierunku matematyka wszystkich specjalności (II stopień II rok).

Szczególnie zapraszamy studentów specjalności nauczycielskiej. Staże będą finansowane z funduszy unijnych.

Wielu studentów uczestniczących w tym projekcie znalazło satysfakcjonującą pracę.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt (osobisty lub mailowy) z koordynatorem projektu prof. Justyną Kosakowską.

Kurs informatyki dla nauczycieli

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu ogłasza nabór na Kurs dokształcający w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem kursu jest wypracowanie przez uczestników własnych konspektów i materiałów do zajęć edukacji informatycznej w klasach 1-3. Za względów organizacyjnych zajęcia kursu rozpoczną się 26 stycznia 2018 r. (szczegóły w akceptacji zgłoszenia). W związku z tym, zgłoszenia można jeszcze nadsyłać do 20 stycznia 2018 r.
Szczegółowe informacje o kursie znajdują się w załączonym dokumencie O Kursie. Drugi załącznik stanowi formularz Zgłoszenia na Kurs.
Kurs jest wspierany grantem firmy Google.

Nie żyje prof. Edward Ochmański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2018 r. zmarł profesor Edward Ochmański.

Edward Ochmański urodził się 8 listopada 1947 roku we Włocławku. W latach 1965-1972 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku matematyka. Tam uzyskał stopień magistra.

W 1986 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki pt. „Regularne języki śladów” - przygotowaną pod kierunkiem prof. Antoniego Mazurkiewicza. W 1997 roku w tej samej jednostce uzyskał habilitację z nauk matematycznych w dziedzinie informatyki.

W latach 1972-1985 pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W 1985 podjął zatrudnienie w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu rozpoczął w 2001 roku. W obu jednostkach pracował do emerytury.

W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziły dwa główne nurty: teoria śladów oraz teoria sieci Petriego, stanowiąca matematyczny model rzeczywistych systemów współbieżnych. Był autorem licznych prac publikowanych w cenionych periodykach oraz prezentowanych na renomowanych konferencjach. Twierdzenie Ochmańskiego będące uogólnieniem Twierdzenia Kleenego przyniosło mu uznanie w środowisku międzynarodowym - był uważany za jednego liderów w teorii śladów.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu to pierwsza jednostka, w której podjął działalność dydaktyczną na pełną skalę. Kontakt – jak sam twierdził – z pełną zapału, uzdolnioną młodzieżą, dał mu nowy, silny impuls twórczy. Wykładał i prowadził badania w zakresie teorii języków formalnych i teorii współbieżności. Był twórcą działającego prężnie Zakładu Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności na WMiI UMK. Inicjował i utrzymywał szerokie kontakty naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej, do dziś owocujące wynikami naukowymi.

Był promotorem 30 prac magisterskich oraz czterech doktoratów: Krystyna Stawikowska (22.11.2007, RW MIMUW, wyróżnienie), Joanna Jółkowska (18.12.2008 przez RW MIMUW), Kamila Barylska (27.11.2011, PN IPI PAN), Łukasz Mikulski (19.01.2012, RW MIMUW).

Współorganizował szereg wydarzeń naukowych o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i lokalnym.

Otrzymał dwie nagrody (zespołowe) Rektora UMK: za wyniki naukowe w latach 2004-2005 oraz za działalność organizacyjną w roku 2008.

Odszedł 6 stycznia 2018, w wieku 70 lat, w poczuciu spełnienia, do końca realizując swoje pasje.

Drużyny z WMiI w ścisłej czołówce na międzynarodowych zawodach matematycznych

W dniu 11 grudnia 2017 r. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wzięli udział w międzynarodowych zawodach matematycznych The Ninth Team Internet Mathematical Olympiad: Blitz and Championship, organizowanych przez Ariel University (Izrael). Nasz Wydział wystawił dwie drużyny w składzie: Patrycja Tkaczuk (kapitan pierwszej drużyny), Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska oraz Władysław Klinikowski (kapitan drugiej drużyny), Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar.

Obie drużyny startowały w dwóch kategoriach: Blitz oraz Championship. W kategorii Championship drużyna w składzie Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska oraz Nina Zielińska zdobyła piąte miejsce oraz srebny medal. Natomiast w drugiej kategorii zajęliśmy 7. miejsce (Patrycja Tkaczuk, Mikołaj Marciniak, Weronika Czajkowska, Nina Zielińska) oraz 11. miejsce (Władysław Klinikowski, Kamil Dunst, Karolina Wojtyniak, Andrii Shpuliar). Gratulujemy!

Zawody w kategorii Blitz miały charakter testowy, zaś w kategorii Championship typowo problemowy. W zawodach wzięło udział ponad 120 drużyn z Białorusi, Kirgistanu, Rosji, Turkmenistanu, Rumunii, Izraela oraz Polski.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora: http://www.i-olymp.net/olymp.

Stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Mgr Daniel Strzelecki uzyskał roczne stypendium doktoranckie przyznawane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Gratulujemy!
Celem Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł. Wśród 10 nagrodzonych w roku akademickim 2017/2018 jest 4 doktorantów z UMK.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mikołaj Marciniak, student matematyki - najlepszy student naszego Wydziału w roku akademickim 2016/17, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 27 studentów i 4 doktorantów UMK.

— 100 Items per Page
Wyświetlanie 7 rezultatów.