Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Wpisy oznaczone tagiem nowy .

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego

9 listopada 2017 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego pt. "Homologiczne problemy dla kategorii modułów ze skończonymi cyklami".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z Politechniki Białostockiej i dr hab. Piotr Malicki z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak

11 października 2017 roku o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak pt. "Rozwiązania okresowe parabolicznych równań ewolucyjnych na R^n – metoda przesunięcia wzdłuż trajektorii".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Aleksander Ćwiszewski z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Janusz Mierczyński z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Marczaka

12 kwietnia 2017 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Marczaka pt. "Kostrukcje algorytmiczne nieujemnych grafów krawędziowo-dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Daniel Simson z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Leonid Barannyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku i prof. dr hab. Stanisław Kasjan z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.