Aktualności

XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne
24 maja 2017

W dniach 25-26 maja 2017 r. odbędzie się XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne, stanowiące kontynuację cyklu dziewięciu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, które odbywały się w latach 2007 – 2015 oraz X Kolokwium, które miało miejsce w 2016 r. Szczegółowy program XI TKS przedstawiony jest na plakatach i obejmuje m.in.

  • wykład członka-korespondenta PAN, prof. Rafała Latały z Uniwersytetu Warszawskiego (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 15:30);
  • wykład prof. Małgorzaty Bogdan z Uniwersytetu Wrocławskiego, polskiej statystyczki, cieszącej się międzynarodowym uznaniem (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 14:30);
  • sesję poświęconą wybranym osiągnięciom naukowym Prof. Aleksandra Nagajewa, zmarłego w 2005 r., organizowaną w 80. rocznicę Jego urodzin (czwartek, 25 maja 2017 r., g. 17:00);
  • sesję „Random Fields”, składającą się z dwóch wykładów wygłoszonych przez gości Wydziału z Uniwersytetu Wileńskiego, w tym prof. Vygantasa Paulsuskasa, edytora czasopisma „Lithuanian Mathematical Journal” (piątek, 26 maja 2017 r. , g. 10:15 – 12:30).

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku odbyła się XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2017. Tematem przewodnim wydarzenia było:

"Powszechne kształcenie informatyczne - na start!".

Od wielu lat Konferencja IwE ma na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację prac naukowych, osiągnięć i planów oraz przykładów dobrej praktyki związanych z edukacją informatyczną i cyfryzacją szkół. Jest miejscem spotkań autorytetów z uczelni wyższych, instytucji związanych z edukacją informatyczną i nauczycieli. Dzięki temu pozwala w sposób naukowy i praktyczny rozważać różne aspekty zmian oraz określać ich znaczenie i konsekwencje w praktyce szkolnej. To miejsce, gdzie często kiełkują nowe idee i pomysły, by potem przerodzić się w poważne działania.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie, http://iwe.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

Strefa kandydata

Projekt MOST

szkolenia.umk.pl