Aktualności

Zmarł prof. Andrzej Granas
9 marca 2019

W dniu 5 marca bieżącego roku zmarł w wieku 90 lat Profesor Andrzej Granas, światowej sławy matematyk polski.

Profesor Andrzej Granas był uczniem Profesora Karola Borsuka; zajmował się topologią oraz jej zastosowaniami w analizie nieliniowej i teorii równań różniczkowych. Jest autorem wielu ważnych prac naukowych między innymi dotyczących nieskończenie wymiarowych kohomologii, twierdzenia Borsuka o antypodach, twierdzeń typu Lefschetza o punktach stałych, o stopniu topologicznym, o istotności odwzorowań oraz znaczących prac dotyczących metod topologicznych w równaniach różniczkowych, równaniach całkowych i w problemach minimaksowych. Monografia Andrzej Granas, James Dugundji „Fixed Point Theory”, Springer 2006 (ostatnie wydanie) cieszy się światową renomą; dotychczas była cytowana ponad 1000 razy.

Profesor Andrzej Granas wychował 16 doktorów matematyki. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, założył pracownię Instytutu PAN w Sopocie oraz był profesorem na Uniwersytecie Gdańskim, Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Montrealu. W trakcie pracy w Toruniu założył Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera oraz, notowane na liście filadelfijskiej, czasopismo „Topological Methods in Nonlinear Analysis”. Natomiast w trakcie pracy w Montrealu założył drugie czasopismo również wpisane na listę filadelfijską: „Journal of Fixed Point Theory”.

Profesor Andrzej Granas jest wielce zasłużony dla matematyki polskiej, a w szczególności dla matematyki toruńskiej.

Cześć Jego pamięci!

prof. dr hab. Lech Górniewicz


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy
Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. 
Edycja 2018 była trzecią z kolei. 
 
Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl