Białystok:
1. Politechnika Białostocka, Katedra Matematyki
2. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki

Bielsko-Biała:
3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Matematyki

Bydgoszcz:
4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki
5. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Matematyki

Częstochowa:
6. Politechnika Częstochowska, Instytut Matematyki

Gdańsk:
7. Uniwersytet Gdański, Instytut Matematyki
8. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gliwice:
9. Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Matematyki

Katowice:
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki

Kielce:
11. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Matematyki

Kraków:
12. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Matematyki i Informatyki
13. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Matematyki
14. Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki
15. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
16. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zastosowań Matematyki

Lublin:
17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Matematyki
18. Politechnika Lubelska, Katedra Matematyki
19. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Matematyki i Informatyki

Łodź:
20. Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki
21. Politechnika Łódzka, Instytut Matematyki

Olsztyn:
22. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki, i Informatyki

Opole:
23. Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki

Poznań:
24. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
25. Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki

Radom:
26. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Wydział Informatyki i Matematyki

Rzeszów:
27. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
28. Politechnika Rzeszowska, Katedra Matematyki

Siedlce:
29. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Matematyki i Fizyki

Słupsk:
30. Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Matematyki

Szczecin:
31. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Matematyki
32. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, Studium Matematyki

Toruń:
33. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Warszawa:
34. Instytut Matematyczny PAN
35. Instytut Badan Systemowych PAN
36. Instytut Podstaw Informatyki PAN
37. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
38. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
39. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
40. SGGW Warszawa, Katedra Zastosowań Matematyki

Wrocław:
41. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
42. Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Zielona Góra:
43. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii