Informacje bieżące

Z dniem 10 października rusza dodatkowa rekrutacja studentów i doktorantów naszego wydziału dot. wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Rekrutacja formalnie potrwa do 15 listopada, ale w większości przypadków decyzje należy podejmować szybciej - w każdej uczelni partnerskiej są swoje terminy aplikacji studentów na semestr letni. W rekrutacji w terminie dodatkowym przede wszystkim biorą udział studenci 2-go roku studiów I stopnia, 1-go roku studiów II stopnia oraz doktoranci.

Więcej informacji na temat wyjazdów, jak też zasady przystąpienia
studentów do programu, można znaleźć na stronie UMK:
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (on-line) dostępnego na stronie
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty

Ten formularz należy też wydrukować i przedstawić do mojego wglądu.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Pełnomocnik dziekana ds mobilności
Aleksander Zaigrajew
pokój B306

Kroki rekrutacji

Aby zgłosić chęć udziału w rekrutacji, należy wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny on-line, który jest zamieszczony na stronie
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Po upływie terminu rekrutacji komisja wydziałowa dokona wyboru studentów wśród osób zgłoszonych. Jeśli osób zgloszonych do wyjazdu będzie więcej, aniżeli miejsc, decydującym czynnikiem będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów i stopień znajomości języka obcego.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę zgłaszać się do gab. B306 lub pisać na adres alzaig@mat.umk.pl

Koordynator programu

Koordynator Programu Erasmus: Aleksander Zaigrajew, pokój B306

e-mail: alzaig@mat.umk.pl

tel: (056) 6112944

Uczelnie współpracujące

 Uczelnie partnerskie  Ilość miejsc  Łączna   ilość miesięcy  Studenci I stopień Studenci II stop. Studenci III stop. (doktoranci)  Kierunek
Georg August Universitaet, Goettingen, Niemcy  2  20  tak     matematyka 
Universitat Autonoma de Barcelona, Hiszpania  2  12  tak  tak  

matematyka, statystyka

Universitat de Vic, Hiszpania  4  20  tak  tak  tak informatyka
Universita degli Studi di Siena, Wlochy  1  5  tak  tak  tak matematyka
University of Tampere, Finlandia  2  10  tak  tak  tak matematyka, statystyka
Ruhr-Universitaet, Bochum, Niemcy  1  10  tak     matematyka
Universite de Neuchatel, Szwajcaria  1  5    tak   informatyka
Universite d'Angers, Francja  3  21  tak  tak   matematyka
Universite de Lorraine, Francja  1  10  tak  tak  tak matematyka
Universita della Calabria, Cosenza, Włochy  2  10  tak  tak  tak matematyka,   informatyka 
University of Maribor, Słowenia  2  20  tak  tak   informatyka
University of Split, Chorwacja  1  10  tak  tak   informatyka
Universite degli Studi dell'Aquila, Wlochy  4+4  24+24  tak  tak  tak matematyka i statystyka, informatyka
University of Technology, Brno, Czechy  2  10  tak  tak   informatyka
Aberystwyth University, Wielka Brytania  2  10  tak  tak   matematyka
University of Iasi, Rumunia  2  12  tak  tak  tak matematyka