"IT w językach obcych" to dobra inwestycja w siebie!

Studia przygotują lingwistę do pracy w sektorze IT. Mają charakter stricte praktyczny.

 • W ciągu 2 semestrów odbędziesz 118 godzin dydaktycznych: połowa zajęć będzie prowadzona przez filologów z Wydziału Filologicznego UMK, połowa – przez informatyków z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.
 • Możesz zapisać się do jednej z 2 grup językowych (j. niemiecki, j. francuski).
 • Na warsztatach z "Komunikacji interkulturowej" pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości języka obcego, komunikacji interkulturowej i technologii  informacyjnej.
 • Na ćwiczeniach z przedmiotu "Języki specjalistyczne w  odniesieniu do nowych technologii" nauczysz się tłumaczyć teksty fachowe z zakresu technologii informacyjnej w zakresie inter- i intralingualnym.
 • Zdobędziesz fachową wiedzę z zakresu IT na styku fachowiec-klient z użyciem języka ojczystego i obcego.
 • Informatycy nauczą Cię zarządzać przekazywaniem multimediów przez sieć i korzystać z aplikacji to umożliwiających.
 • Na warsztatach poznasz podstawowe problemy pracy z popularnymi systemami operacyjnymi i aktualne narzędzia informatyczne wykorzystywane w komunikacji zdalnej w ramach Helpdesk.
 • Dowiesz się o najnowszych odkryciach w zakresie technologii informatycznych i aktualnych narzędziach informatycznych wykorzystywanych w wybranych dziedzinach gospodarki.

Studia prowadzone są wspólnie przez dwa Wydziały UMK: Filologiczny oraz Matematyki i Informatyki.

Cel studiów podyplomowych IT w językach obcych

Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z podstawowymi aspektami zastosowania informatyki (informatyzacja różnorodnych dziedzin życia, projektowanie wspomagane komputerowo, narzędzia informatyczne wspomagające pracę biurową i zdalną), społecznymi i prawnymi aspektami informatyki, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz multimedialnymi i transmisyjnymi.

W ramach zajęć językowych słuchacze studium nabędą wiedzę z zakresu różnic kulturowych w odniesieniu do komunikacji charakterystycznej dla danego obszaru językowego, oraz poznają specyfikę języka obcego w obszarze nowych technologii/nowych mediów i wykształcą kompetencje językowe, translacyjne w odniesieniu do nowych mediów zarówno w języku ojczystym, obcym, jak i w relacjach interlingualnych.

Absolwent Studiów Podyplomowych IT w językach obcych zdobywa kwalifikacje związane z nowymi mediami, technologiami informacyjnymi niezbędne do fachowej współpracy z informatykami, a także do pracy na styku klient – nowe technologie – informatycy.

Zdobyte podczas studiów umiejętności ułatwiają absolwentowi znalezienie pracy m.in. we wszelkiego rodzaju biurach obsługi klienta wielkich korporacji informatycznych, agencjach reklamowych.

Atos - konsultant merytoryczny

Studia podyplomowe „IT w językach obcych", kierowane głównie do lingwistów chcących zaprzyjaźnić się ze światem IT powstały w oparciu o konsultacje merytoryczne z firmą ATOS.

Inspiracja do stworzenia takiego kierunku narodziła się ze współpracy Uniwersytetu i firmy Atos. Wielokrotnie spotkania ze studentami podczas Drzwi Otwartych, czy Dni Kariery przełamały stereotyp, że „informatyka nie jest dla humanistów" i dowiodły, iż lingwiści mogą również z powodzeniem rozwijać się w firmie IT.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wakatów w Atos kierowanych dla lingwistów!

Więcej na: http://pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/wspolpraca-z-uczelniami/umk.html

Informacje o rekrutacji

 • Informacje o rekrutacji na stronie UMK
 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
 • Adresaci studiów podyplomowych: Absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni.
 • Wymagana znajomość danego języka obcego (planowane języki to niemiecki, francuski) na poziomie B2.
 • Warunki kwalifikacji: O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów
 • Termin i miejsce składania dokumentów: czerwiec - wrzesień 2016, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Wymagane dokumenty: podanie/kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego
 • Inne dokumenty wymagane od kandydata:  dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka na poziomie B2
 • Pliki dla kandydata:  PODANIE.doc

Kierownik studiów podyplomowych

dr Błażej Zyglarski

e-mail:   blazej.zyglarski@mat.umk.pl
pokój:   E311

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Image

Studia podyplomowe IT w językach - sczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach:
 • Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk ścisłych,
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Koszt studiów: 3700 PLN

Pliki do pobrania:

Studia podyplomowe IT w językach - rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni/ Znajomość danego języka obcego (planowane języki to niemiecki, francuski) na poziomie B2

Warunki kwalifikacji: O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do 30 września 2016

Miejsce składania dokumentów: dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, p. D219)

Kontakt: tel. 56 611 3402, e-mail: eboguska@mat.umk.pl

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, 
 • 1 zdjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia  studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka na poziomie B2