Image

Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych pozwolą na wejście w świat najbardziej potrzebnych programiście umiejętności.

 

Programowanie Urządzeń Mobilnych

W dobie niezwykle dynamicznego rozwoju Technologii Mobilnych nieuniknione staje się zwrócenie uwagi programistów na te zagadnienia. Urządzenia mobilne istnieją już w każdym aspekcie naszego życia. Smartfony i tablety stały się codziennością. Jesteśmy też o krok od ekspansji urządzeń typu wearables (np. Apple Watch). Zainteresowanie tymi technologiami z pewnością w najbliższym czasie nie zmaleje.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wzrosty rynku aplikacji mobilnych jest to jedna z najważniejszych umiejętności programisty. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Programowania Urządzeń Mobilnych zdobywa kwalifikacje związane z nowymi technologiami mobilnymi obejmujące wszystkie znaczące gałęzie współczesnego rynku urządzeń konsumenckich. Zdobyte umiejętności pozwolą na łatwe i efektywne przygotowywanie własnych aplikacji bądź skuteczne zarządzanie zespołem deweloperów aplikacji mobilnych.

Urządzenia mobilne, a szczególnie smartfony opanowały rynek konsumencki. Świat wkroczył w erę post-PC. Te studia pozwolą zdobyć lub uzupełnić niezbędne w tej erze kwalifikacje programisty aplikacji mobilnych.

Zajęcia w ramach tych studiów skupiają się na aspektach praktycznych tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

Do minimum ograniczone są podające formy zajęć. Ogromny nacisk położony jest na zagadnienia praktyczne.

Zobacz, co Cię czeka na tych studiach Zobacz, co Cię czeka na tych studiach

Prowadzący zajęcia

Damian Kurpiewski

Programista iOS, Javascript, Ruby i od pewnego czasu także Python. Współzałożyciel startupu InsBird oraz pracownik IPI PAN.

Marek Nowicki

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Jest ekspertem programowania w językach C, C++ oraz Java (certyfikat SCJP 6, 12.2009). Oprócz zagadnień dotyczących programowania równoległego w paradygmacie PGAS w języku Java, od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauczaniem na odległość oraz dydaktyką wspomaganą przez systemy automatycznego testowania rozwiązań programistycznych pod kątem ich poprawności.

Dariusz Borkowski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Zajmuje się problemami cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, teorii prawdopodobieństwa oraz analizy stochastycznej. Jest ekspertem programowania w językach C, C++, C#, Java oraz MATLAB

Sylwester Wieczorkowski

Xamarin Certified Mobile Developer, Microsoft Specialist, od 2013 pracownik firmy Leaware, odpowiedzialny za projektowanie i rozwój wieloplatformowych rozwiązań Xamarin oraz integracje z wiodącymi technologiami firmy Microsoft

Błażej Zyglarski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Od lat związany zawodowo i hobbystycznie z technologiami mobilnymi. Prezes Fundacji Rozwoju Informatyki WMiI UMK, Kierownik Pracowni Technologii Mobilnych WMiI UMK. Progamista iOS.

Jerzy Białkowski

Doktor nauk matematycznych.  Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT, w szczególności skupia się na systemach IoT i MS Windows.

Michał Olszewski

Projektant User Experience z 5 letnim doświadczeniem. Od 3 lat dba o doświadczenie użytkowników serwisów Grupy Allegro, zarówno tych mobilnych jak i desktopowych.

Paweł Lebioda

Wieloletni praktyk technologii mobilnych, webowych i sieciowych. Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT.

Grzegorz Marczak

Wieloletni praktyk technologii sieciowych i bezpieczeństwa sieci. Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT.

 

 

 

Image
Na warsztatach poruszone zostaną wszystkie główne metody programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.
Image

Moduł programowania dla urządzeń Apple skupi się na zastosowaniu nowoczesnego języka Swift. Zajęcia będą prowadzone z użyciem najnowszej wersji języka SWIFT 3W trakcie ponad 70 godzin warsztatów poświęconych tej tematyce, będziesz mógł poznać następujące zagadnienia:

Podstawy języka Swift i Objective-C 20h

Na tych zajęciach poznasz podstawy języka Swift, który od 2014 roku jest głównym językiem programowania dla urządzeń Apple. Dodatkowo w grudniu 2015 roju został udostępniony jako Open Source, od razu zyskując zastosowanie poza ekosystemem Apple.

Programowanie aplikacji mobilnych dla systemu IOS (10) - 20h

Poznasz zasady projektowania aplikacji dla głównych gurządzeń Apple działających pod kontrolą systemu iOS: iPhone, iPod, iPad. Nauczysz się:

 • korzystać z kontrolek systemowych i budować interfejsy użytkownika (UIKit, Storyboard, AutoLayout). 
 • pracować z podstawowymi modelami wykorzystywanymi w iOS (MVC, delegaty)
 • korzystać z wbudowanych frameworków (CoreData, MapKit)
 • korzystać z zewnętrznych bibliotek firm trzecich.
 • korzystać z możliwości rozszerzeń systemu IOS 10 (np iMessage)

Programowanie gier 2D dla systemu IOS - 12h

Poznaz podstawy projektowania gier 2D dla systemu iOS z wykorzystaniem frameworku Apple SpriteKit.

 • W trakcie zajęć napiszesz grę przypominającą tę ze zdenerwowanymi ptakami.
 • Zobaczysz jak napisać taką grę również na platformę Apple TV

Praca w chmurze iCloud i zastosowania komunikacji sieciowej - 20h

Poznasz podstawy pracy z narzędziami sieciowymi, w tym

 • komunikację z użyciem formatu JSON
 • komunikację z użyciem narzędzi Apple i bibliotek firm trzecich
 • pracę  z  iCloud (w tym CloudKit) 

Podstawy technologii wearables Apple - 8h

Poznasz podstawy tworzenia aplikacji dla Apple Watch (watchOS 3) oraz ich integracji z systemem iOS.

Wzorce projektowe w systemie iOS - 20h

Wykorzystywanie znanych wzorców projektowych w programowaniu iOS (kreacyjnych, strukturalnych, behavioralnych)
 • MVC
 • Singleton
 • Facade
 • Decorator
 • Delegation
 • Adapter
 • Observer
 • KeyValue Observer
 • Memento
 • Serialization
 • Invocation
 • Abstract Factory
 • Responder Chain
Image

Moduł programowania w technologiach Microsoft skupi się na zastosowaniu natywnych rozwiązań dla systemów Microsoft, wykorzystujących język C#.

Podstawy języka C# - 14h 

Na tych zajęciach poznasz podstawy języka C# oraz frameworków .net.

Programowanie aplikacji uniwersalnych Windows - 16h

Poznasz zasady projektowania aplikacji dla uniwersalnego systemu Windows 10. Nauczysz się:

 • korzystać z kontrolek systemowych i budować interfejsy użytkownika (XAML, Modern Aps)
 • pracować z podstawowymi modelami wykorzystywanymi w Windows (MVVM)

Wprowadzenie do Microsoft Azure - 10h

Poznasz podstawy pracy z usługami chmury Azure Microsoft.

Internet of Things i Windows 10 - 14h

Poznasz podstawy tworzenia aplikacji dla urządzeń klasy IoT, na przykładzie RASPBERRY Pi. Będziesz miał możliwość stworzenia swoich pierwszych aplikacji na tego typu mikrokomputery.

Cocos Sharp - programowanie gier wieloplatformowych -10h

Poznasz zasady projektowania aplikacji opartych o język C# oraz dowiesz się 
 • jak dbać o wydajność
 • jak korzystać z natywnych możliwości urządzeń
 • jak tworzyć gry dwuwymiarowe w tych technologiach

Aplikacje wieloplatformowe oparte o C# (Xamarin) - 20h

Wprowadzenie do technologii Xamarin (przegląd produktów/narzędzi
Xamarin, korzyści, ograniczenia)
Tworzenie aplikacji Xamarin.Android
Tworzenie aplikacji Xamarin.iOS
Współdzielenie kodu (różne podejścia/techniki, architektura projektu, wstrzykiwanie zależności)
Implementacja aplikacji w oparciu o framework MvvmCross
Tworzenie cross-platformowych aplikacji z Xamarin.Forms 
Lokalne przechowywanie danych (praca z plikami, ustawieniami oraz bazą danych)
Integracja z usługami sieciowymi
Tworzenie testów UI z wykorzystaniem Xamarin.UITest

 

Image

Moduł programowania systemu Android skupi się na zastosowaniu natywnych rozwiązań dla systemów Google, wykorzystujących język Java.

Podstawy języka Java - 14h 

Na tych zajęciach poznasz podstawy języka Java i jego zastosowań sieciowych.

Programowanie aplikacji mobilnych dla systemu Android - 20h

Poznasz zasady projektowania aplikacji dla uniwersalnego systemu Android. Nauczysz się:

 • korzystać z kontrolek systemowych i budować interfejsy użytkownika
 • pracować z podstawowymi modelami wykorzystywanymi w systemie Android
 • korzystać z bibliotek 

Bezpieczeństwo systemów mobilnych - 20h

Poznasz podstawy bezpieczeństwa systemów mobilnych na przykładzie systemów Android w tym

 • architekturę i mechanizmy bezpieczeństwa systemu Android,
 • najpopularniejsze wektory ataków,
 • wpływ rozdrobnienia systemu Android na bezpieczeństwo,
 • mechanizmy związane z bezpieczeństwem i prywatnością udostępnione programiście
 • najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia aplikacji, mające wpływ na bezpieczeństwo
 • kwestie problemu prywatności danych
Ponadto poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa innych mobilnych systemów operacyjnych.

Podstawy technologii wearables Android - 8h

Poznasz podstawy tworzenia aplikacji dla urządzeń pracujących z systemem Android Wear.

Image

Moduł technologii międzyplatformowych pozwoli zapoznać się z możliwościami tworzenia aplikacji uniwersalnych, pracujących na wszystkich wiodących systemach urządzeń mobilnych.

Aplikacje wieloplatformowe oparte o technologie webowe i PhoneGap - 20h

Poznasz podstawy tworzenia aplikacji mobilnych z wykrozystaniem technologii webowych (HTML5 / Javascript). Dowiesz się jak

 • osadzać aplikacje webowe wewnątrz natywnych aplikacji mobilnych
 • jak dbać o wydajność
 • jak korzystać z natywnych możliwości urządzeń
 • jak tworzyć gry dwuwymiarowe w tych technologiach

Zmiany w planie zjazdów (1.06.2018r.)

GRUPA WWW:

Zajęcia 16.06.2018 zostają przeniesione na 23.06.2018.

Plan na 23.06.2018:
LIF2: 8:00-16:00

SEO: 16:00-17:30

 

Informacje o rekrutacji

 • Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na dedykowanej stronie UMK
 • Termin rozpoczęcia II edycji studiów: semestr zimowy 2017/2018.
 • Adresaci studiów podyplomowych:absolwenci kierunków dowolnych (minimum licencjat) ze znajomością podstaw programowania.
 • Warunki kwalifikacji: O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Termin i miejsce składania dokumentów: do 13 października 2017 roku, Wydział Matematyki  i Informatyki UMK
 • Wymagane dokumenty: podanie/kwestionariusz osobowy ( PODANIE.doc ), 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

  PIERWSZY ZJAZD odbędzie się w dniach 21-22 października.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Błażej Zyglarski

e-mail:   blazej.zyglarski@mat.umk.pl
pokój:   E311

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Image

Przyszłość zawodu programisty na wyciągnięcie ręki

 • Studia mają charakter praktyczny.
 • W ciągu 2 semestrów odbędziesz aż 268 godzin warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków.
 • Poznasz możliwości głównych nurtów programowania urządzeń mobilnych:
  • Apple (systemy iOS, watchOS)
  • Google (systemy Android i Android Wear)
  • Microsoft (system Windows 10 i Windows 10 IoT)
  • Rozwiązania międzyplatformowe (Xamarin, Cordova, Corona)
 • Napiszesz ponad 40 różnych aplikacji mobilnych poruszających różne zagadnienia związane z programowaniem.
 • Nauczysz się pracować z wiodącymi rozwiązaniami chmurowymi.
 • Poznasz podstawy tworzenia gier dla systemów mobilnych. 
 • Studia prowadzone są na wydziale Matematyki i Informatyki we współpracy ze specjalistami z firm takich jak Allegro, Leaware czy InsBird.

 

Plan studiów zakłada, że przedmioty wprowadzające do poszczególnych języków programowania skupią się na usystematyzowaniu wiedzy uczestników, wyrównaniu ich poziomu i uzupełnieniu ewentualnie brakującej wiedzy.  Warsztatowa forma zajęć pozwoli na ciągłą kontrolę postępów wszystkich uczestników oraz dostosowanie poziomu i tempa zajęć do ich wiedzy i możliwości.

Dlaczego warto? Dlaczego warto?

Image
Urządzenia mobilne są dziś częściej używane niż komputery PC. Dlatego warto zacząć programować właśnie na nie.

Technologie, które poznasz

IOS WINDOWS 10 ANDROID LUA ANDROID WEAR WATCHOS JAVA WINDOWS IOT XAMARIN CORONA SWIFT C C# C++ VISUAL STUDIO APACHE CORDOVA PHONEGAP RAPSBERYPI HTML5 JAVASCRIPT USER EXPERIENCE UX DESIGN

Zajęcia podzielone będą na 7 modułów.

 1. Podstawy języków programowania
 2. Ogólne zagadnienia technologii mobilnych
 3. Podstawy projektowania interfejsów użytkownika
 4. Technologie mobilne Apple
 5. Technologie mobilne Microsoft
 6. Technologie mobilne Google
 7. Technologie międzyplatformowe

Zajęcia będą odbywać w blokach 4 - 8 godzinnych, skupiających na poszczególnych zjazdach uzupełniającą się tematykę warsztatów.

 

Zasady rekrutacji

 • Termin rozpoczęcia studiów:semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
   
 • Adresaci studiów: absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni ze znajomością ze znajomością podstaw programowania obiektowego.
   
 • Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów.
   
 • Czas trwania: 2 semestry (284 godziny zajęć - 20 zjazdów)
   
 • Podział tematyczny: zajęcia w blokach tematycznych po 4-6 godzin.
   
 • Termin składania dokumentów: do 30 września 2017
   
 • Miejsce składania dokumentów: dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, p. D221)
   
 • Cena za semestr 1: 3650 PLN, za semestr 2: 3250 PLN
   
 • Liczba uczestników: 12-16

Image