Środowiskowe Studia Doktoranckie (zamknięte)

W latach 2009-2015 realizowany był projekt Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych (ŚSDNM). Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Umowa UDA-POKL.04.01.01-00-074/09-00) Budżet projektu wynosił 15 milionów złotych.


Celem projektu było prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie matematyki i informatyki na najwyższym światowym poziomie. Realizowany był przez osiem wiodących ośrodków matematycznych w Polsce. W każdym z ośrodków odbywały się dodatkowe wykłady i seminaria prowadzone przez światowej klasy specjalistów z Polski i z zagranicy. Studia miały charakter elitarny.

Jednostki uczestniczące:

  • Uniwersytet Warszawski (lider projektu)
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Śląski,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Instytut Matematyczny PAN.Zaplanowano, że stypendystami będzie w całym okresie 80 osób. W roku 2009 studia rozpoczęło 20 osób. W następnych latach po 30 osób. Stypendium doktoranckie w wysokości 2 500 złotych miesięcznie było wypłacane przez cały okres studiów (do 4 lat). W trakcie studiów stypendyści podlegali ocenie, której wyniki decydowały o zachowaniu statusu studenta ŚSDNM. W celu zwiększenia mobilności uczestnicy ŚSDNM w ciagu pierwszych dwóch lat studiów odbywali semestralny staż w innym ośrodku. W trakcie pierwszych dwóch lat studiów byli również zobligowani do przygotowania trzech prac semestralnych w języku angielskim w oparciu o wyniki własne lub inne źródła.

Kierownik ŚSDNM

prof. dr hab. Piotr Mucha

adres:   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
e-mail:   P.Mucha@mimuw.edu.pl
telefon:   22 55 44 336

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK

e-mail:   gregbob@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3411
pokój:   D107

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, starszy referent

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Informacje szczegółowe