Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Andrzej Nowicki
E-mailanow (AT) mat.umk.pl
PokójF106
Telefon+48 56 611 3367
WWWhttp://www-users.mat.umk.pl/~anow
Jednostka organizacyjna WydziałuKatedra Algebry i Geometrii
Stanowiskoprofesor zwyczajny UMK

<<