Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego

9 listopada 2017 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego pt. "Homologiczne problemy dla kategorii modułów ze skończonymi cyklami".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z Politechniki Białostockiej i dr hab. Piotr Malicki z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.